on-line690.0011-09-2024 - 11-09-202410-09-2024 90
Aby sprawnie zarządzać ryzykiem niezbędna jest umiejętność identyfikacji ryzyk, ich opisywania, przeprowadzania analizy oraz opracowania odpowiednich reakcji na nieakceptowane ryzyka. Najważniejszą częścią warsztatów będzie właśnie ćwiczenie tych umiejętności. Wykorzystane zostaną przygotowane przez prowadzącego warsztaty opisy przypadków. W każdym z opisów będziemy identyfikować ryzyka, opisywać je i poddawać analizie. Ostatnim etapem pracy będzie opracowanie odpowiedzi (reakcji) na zidentyfik

Uczestnicy

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które w swoim miejscu pracy zaangażowane są w działania związane z zarządzaniem ryzkiem i które chcą doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie.

 

Cel szkolenia

Doskonalenie umiejętności zarządzania ryzkiem zdobytych podczas szkolenia „Zarządzanie ryzykiem wg. metodyki określonej w Standardach kontroli zarządczej opublikowanych przez Ministra Finansów” lub podczas innych szkoleń dotyczących zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych.

Forma prowadzenia zajęć

warsztaty.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do warsztatów – przypomnienie najważniejszych czynności wykonywanych w ramach procesu zarządzania ryzkiem.
 2. Praca z opisami przypadków polegająca na:
  - identyfikacji ryzyk,
  - sporządzaniu opisu ryzyka,
  - przeprowadzeniu analizy ryzyka (z wykorzystaniem metody jakościowej lub ilościowej lub  mieszanej),
  - przeprowadzeniu ewaluacji ryzyka,
  - określaniu reakcji na ryzyka (szczególne zwrócenie uwagi na doskonalenie umiejętności odpowiedniego adresowania reakcji na ryzyko - na przyczyny występowania ryzyka oraz następstwa materializacji ryzyka).

Prowadzący

Marek Sawicki, naczelnik wydziału w urzędzie centralnym. Doświadczony audytor wewnętrzny (certyfikat Ministra Finansów). Manager ciągłości działania wg. Normy ISO 22301:2019 (certyfikat CIS-Certification & Information Security Services). Trener budżetu zadaniowego (certyfikowany przez Ministerstwo Finansów). Od początku powstania obowiązku sprawowania kontroli zarządczej osobiście koordynuje wdrażanie i funkcjonowanie tego narzędzia zarządzania w urzędzie centralnym. Specjalizuje się w problematyce kontroli zarządczej, w tym w szczególności zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.

Udział umożliwia zdobycie

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

       Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 
(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

UWAGA – warsztaty mogą zostać zorganizowanie także w formule zamkniętej z programem zmodyfikowanym wg. potrzeb Zamawiającego.

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  formularz zgłoszeniowy  na 1-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail:j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

   ............   Zapraszamy do udziału!   ............