logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Studia podyplomowe

Żory GWSH

 

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego

Wydział Zamiejscowy GWSH  ŻORY

ul. Boryńska 2

e-mail:

podyplomowe@gwsh.pl

podyplomowe.zory@gwsh.pl

 

 

Kierunki:

  1. Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce (200 godz.) – szczegóły
  2. Systemy kontroli wewnętrznej (zarządczej) w administracji i gospodarce (200 godz.) – szczegóły
  3. Ekspert do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych (200 godz.) – szczegóły.
  4. Kontroler wewnętrzny (200 godz.) – szczegóły
  5. Audyt systemów informatycznych(200 godz.) – szczegóły

Ogólne informacje organizacyjne

Studia trwają 2 semestry i obejmują 200 godzin zajęć przeprowadzanych w Wydziale Zamiejscowym GWSH w Żorach w soboty i niedziele (2-3 razy na miesiąc).

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów

  1. kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu),  
  2. 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm, 
  3. kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu),  
  4. formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w Dziale Studiów Podyplomowych),  
  5. umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w Dziale Studiów Podyplomowych)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2011 r.