logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2005 Kongres IV

2005 IV Kongres

W dniach 16-17 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym w Krakowie IV Międzynarodowy Kongres Kontroli Audytu Wewnętrznego i Zapobiegania Oszustwom i Korupcji debatował nad zapobieganiem oszustwom i nadużyciom gospodarczym w UE dzięki umiejętnościom i doświadczeniom CFE.
Honorowy patronat nad konferencją objął w tym roku Joseph T. Wells, założyciel i Prezes Centrali ACFE.

Wszyscy wiemy, że przestępstwa gospodarcze i słaba kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach mają niszczący potencjał zarówno dla finansów, jak i reputacji nie tylko samej firmy, ale również osób indywidualnych. Ważne jest, by przedsiębiorstwa potrafiły rozpoznać groźbę zaistnienia oszustwa oraz ustaliły procedury i techniki zarządzania i zapobiegania ryzyku przestępstwa i strat, które to procedury winny być formalnie i przejrzyście zdefiniowane.

 

Na zdj.: zespół PIKW 

Popierając współpracę powiązanych z audytem grup zawodowych, w tym specjalistów CFE, wzmacniamy efektywność zarządzania oraz redukujemy straty wynikające z popełniania przestępstw gospodarczych, niedoskonałości procedur oraz czynników ludzkich.

Międzynarodowy Kongres na stałe zagościł już w kalendarzach polskich profesjonalistów. Jest to wydarzenie, którego nie można przegapić, bo daje możliwość spotkań, dyskusji oraz wymiany cennych doświadczeń między specjalistami z dziedziny audytu, kontroli wewnętrznej oraz ścigania oszustw gospodarczych w przedsiębiorstwach, sektorze finansowym, jak i na wszystkich szczeblach władzy. Umożliwia nawiązanie kontaktów i bliższej współpracy, wspomaga efektywny rozwój umiejętności tworzenia i wdrażania procedur i praktyk audytowych.

Na tegorocznym spotkaniu uczestnicy mieli okazję skorzystania z doświadczeń polskich i zagranicznych specjalistów, często o międzynarodowych doświadczeniach, uczestniczących w procesie wprowadzania technik i wskaźników kontroli wewnętrznej, wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz korupcji.

W inauguracyjnym wystąpieniu Jeff Kubiszyn – Chapter Liaison Manager ACFE Global Head Office USA odczytał list Josepha Wellsa.

Prezes ACFE Polska Edmund J. Saunders mówił o wartości dodanej kwalifikacji CFE.

Dariusz Cypcer – Wicedyrektorw Zespole ds. Śledztw i Ekspertyz Gospodarczych PricewaterhouseCoopers omawiał mechanizmy oszustwa.

Prezes ACFE Włochy Fabio Tortora zaprezentował Doświadczenie oszustw w kredytach konsumpcyjnych we Włoszech.

 

Na zdj.: F. Tortora

 

O globalnym wzroście przestępstw gospodarczych mówił Jos de Wit CFE z Holandii - wieloletni Dyrektor Generalny ING Banku w Polsce.

Problem oszustwa i budowanie wartości w audycie dochodzeniowym były tematem wystąpienia Dyrektora Działu Usług Dochodzeniowych Ernst & Young Holandia Peter Schimmel.

Dr Jan Dziadoń - Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie opowiedział, jak NIK współpracuje z innymi organami kontroli.

Jacek Wojciechowicz – Senior Communications Officer Banku Światowego naświetlał problem przeciwdziałania korupcji w Polsce.

O nadużyciach zaopatrzeń mówił Paul Keyton - Dyrektor Hibis Europe Ltd.

O walce z nadużyciami i korupcją w zamówieniach publicznych opowiadał Tom McClurg - Prezes Shape Management (UK) – Ekspert ds. Zarządzania procesami Zamówień.

Na pytanie: Jak przeciwdziałać i zapobiegać przestępstwom korupcyjnym próbował odpowiedzieć Prezes Stowarzyszenia STOP KORUPCJI Janusz Kowalski.

Problem korupcji w zamówieniach publicznych naświetlała Hanna Niedziela -  Prezes Zarządu Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o.

Rozwój systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w sektorze publicznym omówiła Bożena Zwolenik – Dyrektor Departamentu Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, Ministerstwo Finansów.

Dr Zbigniew Paszek – prof. WSIiZ Rzeszów przedstawił mechanizm fałszerstwa wyborczego.
Brian Thomas, Członek Zarządu IIA-UK & Ireland} opowiedział o wykrywaniu oszustw na podstawie audytu nastawionego na wyniki.

Dlaczego posługiwać się wieloma instrumentami do zarządzania ryzykiem, kiedy potrzebujesz tylko jednego: ERASE Financial Crime Suite wyjaśniał Duco de Lange z Norwegii.

System bezpieczeństwa informacji BS-7799 jako narzędzie zapobiegania oszustwom gospodarczym zaprezentował Prezes DGA SA Andrzej Głowacki.

Z-ca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego BGŻ SA Artur Gębicz przedstawił Computer Forensics - zbieranie, zabezpieczanie i analizowanie informacji stanowiących dowód w przestępstwach komputerowych.

Mirosław Ryba i Józef Sulwiński– konsultanci Ernst & Young przedstawili Systematyzację procesu wykrywania i reakcji na nadużycia w systemach IT.

Na pytanie: Dlaczego nowa technologia generuje nowe prawa/ustawy? Odpowiedzi szukał Director Int’l Training Company, Consultant, były Chairman BCS Security Group Rodney Clark.

Jarosław Kubica – przedstawiciel Ontrack – omówił zagadnienie odzyskiwania i kasowania danych. Zabezpieczanie elektroniczne dowodów.

Po pracowitych obradach Kongresu, jak co roku, uczestnicy konferencji spotkali się na imprezie integracyjnej, na której wszyscy znakomicie się bawili.

Na zdj.: Zarząd PIKW - Prezes E. Saunders i Wiceprezes K. Kłak