logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2011 I Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

2011 I Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

W dniach 4-5 kwietnia 2011 r. w Warszawie odbyła się I Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej w Polsce. Konferencja stanowiła swojego rodzaju próbę oceny stanu Kontroli Zarządczej w Polsce po pierwszym roku wdrażania. Wśród zaproszonych prelegentów byli przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy zmagający się na co dzień z wdrażaniem Kontroli Zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W treści poniżej prezentujemy listę wszystkich prelegentów.

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski - Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Teresa Lubińska - prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr Piotr Modzelewski - Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Józef Płoskonka - Doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Dr Marzena Gawrońska - Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca na Akademii Finansów w Warszawie

Krzysztof Pakoński - Generalny Audytor Urzędu Miasta Kraków

Illona Pałka – szef zespołu audytu wewnętrznego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Małgorzata Humel - Maciewiczak - doradca techniczny, departament administracji publicznej

Ewa Małysa – Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Robert Pieprzyca – Pełnomocnik Wojewody ds. Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Insp. Jarosław Czerechowski - Zastepca Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

Sławomir Kacprzak - Współtwórca regulacji w zakresie kontroli zarządczej w sektorze publicznym

Anna Słodczyk – dyplomowany menedżer, konsultant ds. zarządzania ryzykiem

Janusz Czauderna – audytor, ekspert ds. obsługi informatycznej administracji samorządowej

Rafał Krzemień Przewodniczący Rady Programowej PIKW

Elżbieta Kruk – Audytor Wewnętrzny Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

Daria Bochnar - Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w ARiMR

Piotr Jaworski - współautor procedur kontroli zarządczej opartych o znowelizowaną Ustawę o Finansach Publicznych

Adam Chwalisz - dyrektor biura kontroli w spółce akcyjnej

Program konferencji zawierał następujące bloki tematyczne

  • Od teorii do praktyki – problemy w budowie systemu kontroli zarządczej
  • Plan działalności a budżet zadaniowy – jak i dlaczego?
  • Samoocena/ samokrytyka?Doświadczenia administracji rządowej i samorządowej
  • Kontrola zarządcza a systemy jakości w administracji publicznej
  • Zarządzanie ryzykiem, identyfikacja i szacowanie ryzyka
  • Doświadczenia administracji samorządowej i rządowej
  • Zarządzanie ryzykiem w praktyce – złe i dobre doświadczenia

W imieniu organizatorów pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i prelegentom za aktywny udział w II Konferencji, mając jednocześnie nadzieję, że spełniła Państwa oczekiwania.

Zarząd Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej

    

    

PobierzProgram I Konferencji