logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2012 II Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

2012 II Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

II Krajowa Konferencja - Ocena kontroli zarządczej w Polsce - Doświadczenia w pracy organów kontrolnych w kontekście oceny kontroli zarządczej była kontynuacją Konferencji z 2011 r. której tematem przewodnim były pierwsze kroki w ocenie kontroli zarządczej w Polsce. Tym razem, spotkaliśmy się bogatsi o wiedzę i doświadczenia, zdobyte przez cały rok naszej pracy, które to zostały zaprezentowane w trakcie prelekcji osób stanowiących zespół ekspertów w tej dziedzinie w kraju, których listę prezentujemy poniżej:

Minister Mirosław Sekuła - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Prof. dr hab. Teresa Lubińska – Kierownik Katedry Finansów WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr Józef Płoskonka - Doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Dr hab. Marek Kosewski- Profesor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie

Dr inż Janusz Pęcherz - Prezydent Miasta Kalisza

Dr Małgorzata Humel - Maciewiczak - Departament Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli

Agnieszka Giebel - Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów

Elżbieta Garczarek - Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Jarosław Czerechowski - audytor wewnętrzny, koordynator ds. kontroli zarządczej

Ewa Małysa – Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Illona Pałka – kierujący zespołem audytu wewnętrznego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Elżbieta Kruk – audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Kraków

Grzegorz Piątak - audytor wewnętrzny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

Piotr Chmielewski koordynator ds. kontroli zarządczej w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu

Adam Bela - ekspert, praktyk w zakresie audytu, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem

W programie konferencji zrealizowane zostały następujące bloki tematyczne

Proces wdrażania kontroli zarządczej, problemy i korzyści

Blok poświęcony zagadnieniom związanym z problemami napotkanymi w trakcie procesu implementacji kontroli zarządczej oraz korzyściami wynikającymi z wdrożenia systemu, zaproszeni prelegenci zaprezentują swoje doświadczenia z trwającego już ponad dwa lata procesu wdrażania kontroli zarządczej w Polsce na przykładzie reprezentowanych przez nich jednostek.

Rola organów kontrolnych w kontroli zarządczej

Blok, w którym zaprezentują swoje doświadczenia, osoby pełniące funkcje kontrolne w organach kontroli państwowej oraz audytorzy i kontrolerzy badający problem wewnątrz swoich organizacji.

Cele, mierniki i monitorowanie realizacji zadań

Blok tematyczny, w którym m.in. zostanie zaprezentowany poradnik Mierniki oceny kontroli zarządczej w Polsce, wydany w 2011 roku przez PIKW. Publikację zaprezentuje autor

Budżet zadaniowy i zarządzanie ryzykiem

Prelekcje ekspertów w dziedzinach budżetu zadaniowego oraz zarządzania ryzykiem w organizacji.

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

Prelekcje w wykonaniu ekspertów prezentujących dobre praktyki zakresie sposobów monitorowania standardów kontroli zarządczej w instytucjach oraz narzędzi jakie są stosowane

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - prawdy i mity

Uczestnicy poznają doświadczenia prezentowane przez kierowników jednostek w niezwykle ważnym aspekcie, jakim jest przedstawienie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Zaprezentowane doświadczenia będą omawiane w moderowanym panelu dyskusyjnym. Założeniem panelu jest poznanie wartości dodanej oświadczeń z punktu widzenia danego ministerstwa oraz instytucji zbierających dane wspierające te oświadczenia

W imieniu organizatorów pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i prelegentom za aktywny udział w II Konferencji, mając jednocześnie nadzieję, że spełniła Państwa oczekiwania.

Zarząd Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej

      

Pobierz > Program II Konferencji

Miejsce realizacji konferencji

Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13 /15, Warszawa (sala kolumnowa)

Informacje o Pałacu > Historia Pałacu > Galeria - ciekawostki historyczne > Lokalizacja

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji w kwietniu 2013 r.