logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2011 Kongres X

2011 X Kongres

Jubileuszowy X Międzynarodowy Kongres Kontroli Audytu Wewnętrznego i Zwalczania Oszustw i Korupcji obradował pod hasłem Kontrola Wewnętrzna, Audyt, Governance i Compliance jako instrumentarium skutecznego przeciwdziałania korupcji i oszustwom, w dniach 14-16 września w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

W tym roku PIKW zaprosił do współpracy: Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Polski Chapter The Institute for Internal Controls.

Parlament Europejski objął honorowym patronatem tegoroczne obrady.

W inauguracyjnym wystąpieniu Pani Illona Pałka odczytała list od Wojewody Małopolskiego, popierającego naszą inicjatywę i tematykę spotkania.

Ponad 170 uczestników konferencji miało okazję wysłuchać 28 inspirujących wystąpień.

Podczas obrad odczytano list od Przewodniczącego The Institute for Internal Controla Franka Nasuti do uczestników Kongresu.

Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielili się w tym roku:

 • BRIAN GRAY - Dyrektor Generalny IAS Komisji Europejskiej.
 • Krystyna Gęsik i mł. insp. Małgorzata Chmielewska z Komendy Głównej Policji.
 • Tadeusz Koczkowski - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.
 • Iwona Czerniec - Ekspert Koordynator ds. Informacji Antykorupcyjnej w Gabinecie Ministra.
 • Leszek Taterka - Menedżer ds.Compliance w Banku Zachodnim WBK SA.
 • prof. dr Miroslav Milojević - Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów w Belgradzie.
 • Toby Bishop - Director Deloitte Forensic Center Deloitte Financial Advisory Services LLP w Chicago.
 • Piotr Hans - Audytor Wewnętrzny Grupy Kapitałowej NOVOL, Wykładowca SKwP.
 • Piotr Kołodziejczyk - Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
 • Rodan Svoboda - Prezes Eurodan s.r.o. były Dyrektor Generalny IIA Czechy.
 • Dr Dimiter Dinev - The Founder & Chairman of ACEF (The Association for Counteraction to Economic Fraud).
 • Jolanta Stawska – Dyrektor delegatury NIK w Krakowie.
 • Dr Wojciech Rogowski - Ekspert Narodowego Banku Polskiego, Instytut Allerhanda.
 • Grzegorz Piątak - audytor wewnętrzny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, były Wiceprezes IIA Polska.
 • Elżbieta Maria Komorowska – Ekspert PIKW.
 • Eugeniusz Koncewoj - Członek Zarządu Fundacji Ingenium.
 • Caroline Waddicor - Dyrektor Zarządzający Hibis Europe Ltd.
 • Wiesław Zyskowski - Ekspert PIKW, oficer Policji w st. spoczynku.
 • Piotr Jaworski - Ekspert PIKW, Współautor procedur kontroli zarządczej.
 • Bartłomiej Kowalczyk – Biegły rewident, Audytor Śledczy, Ekspert PID.
 • Artur Gębicz - zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego BGZ SA.
 • Andrzej S. Nartowski - Prezes Fundacji Polski Instytut Dyrektorów.
 • Robert Oliwa - z Linii Etyki.
 • Wiesław Magierski - Doradca Zarządu IIC Polska.
 • Piotr Chmiel - PTC Kierownik Działu Zarządzania Zgodnością
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Pierwszego dnia Kongresu odbyło się spotkanie członków, sympatyków i osób zainteresowanych działalnością i rozwojem IIC w Polsce. W Euro IIC 2011 wzięli udział przedstawiciele Bułgarii, Czech, Polski, Włoch, Serbii oraz UK & Ireland.

W drugim dniu Kongresu Uczestnicy mieli okazję nawiązać bliższe kontakty na uroczystym bankiecie.

Podczas Kongresu zaprezentowaliśmy najnowsze specjalistyczne wydawnictwa: raport COSO III oraz uaktualnione wydanie książki Edmunda Saunders Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

Podsumowując X Międzynarodowy Kongres, przedstawiciel PIKW - Edmund Saunders podziękował Delegatom za ich uczestnictwo i rosnące poparcie dla idei i celów Kongresu.

Niniejszym pragniemy złożyć podziękowania tym osobom i organizacjom, dzięki którym można było zorganizować X Jubileuszowy Kongres. Serdeczne podziękowania dla Gospodarza: Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, która od lat współpracuje z nami przy realizacji Kongresu. Serdecznie dziękujemy Jego Magnificencji Panu Rektorowi, prof. dr hab. Jerzemu Malcowi oraz Panu Kanclerzowi – prof. dr Klemensowi Budzowskiemu oraz prof. Zbigniewowi Paszkowi jak i wszystkim Pracownikom KA, którzy brali udział w przygotowaniach do Kongresu, w szczególności nieocenionej Pani mgr Agacie Bień-Krawiec, która z ramienia KA koordynowała przygotowania do Kongresu.

Szczególne podziękowania składamy na ręce przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Profesora Jerzego Buzka, za objęcie Kongresu honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego.

Dziękujemy wszystkim organizacjom i mediom wspierającym Kongres (TVN CNBC, PIT.pl), dzięki którym  informacje na jego temat zostały nagłośniony, a tematyka poruszana podczas obrad została przedstawiona szerszemu gronu odbiorców.

Dziękujemy wszystkim naszym partnerom i organizacjom współpracującym, które umieściły dane o naszym Kongresie na swoich stronach internetowych, szczególnie: BPCC, Linia Etyki, KSOIN, Audyt Net, TheIIC. EIKW.

Podziękowania składamy również IIC Polska oraz Centrali IIC w Stanach Zjednoczonych za ich wsparcie i uznanie.

Dziękujemy Panu Mikołajowi Rappe–Niemirskiemu oraz Eugeniuszowi Koncewojowi za uczestnictwo w wydarzeniach medialnych dotyczących tematyki Kongresu z ramienia PIKW oraz moderowanie Kongresu, Panu Jackowi Mażulisowi, który tłumaczył dla Państwa wszystkie prelekcje, a także Tadeuszowi Łabędzkiemu oraz Piotrowi Merynowi za perfekcyjną obsługę sprzętu symultanicznego.