logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2013 III Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

2013 III Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

Podsumowanie

IV Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej odbyła się dniach 4-5 kwietnia 2013 r., w Warszawie, w zabytkowym Pałacu Prymasowskim z XVI wieku, zlokalizowanym w samym Centrum warszawskiej Starówki. Tematem przewodnim III Konferencji był Stan obecny a pożądany, ocena Kontroli Zarządczej po trzech latach wdrażania i dotyczył poziomu wdrażanego systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście zapisów prawnych. Wystąpienia prelegentów, reprezentujących zarówno administrację rządową jak i samorządową były próbą oceny wdrażanego systemu poprzez prymat ich doświadczeń, poniżej prezentujemy listę prelegentów.

Helena Ewa Stanisławska – Dyrektor Biura Kadr i Organizacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Małgorzata Humel-Maciewiczak - Doradca w Departamencie Adm. Publicznej Najwyższej Izby Kontroli

Ewa Małysa – Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Illona Pałka – szef zespołu audytu wewnętrznego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Anna Karwot - szef zespołu audytu wewnętrznego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim

Elżbieta Garczarek - Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Ryszard Żukowski - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania

Agnieszka Purgat - Z-ca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania

Anna Słodczyk – ekspert, konsultant ds. zarządzania ryzykiem

Elżbieta Maria Komorowska - praktyk ERM, CSR, autorka wielu wdrożonych kodeksów etycznych

Rafał Krzemień - Członek Komitetu Audytu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Janusz Czauderna – audytor, ekspert ds. obsługi informatycznej administracji samorządowej

Adam Bela - ekspert, praktyk w zakresie audytu, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem

Adam Chwalisz - dyrektor biura kontroli w spółce akcyjnej

Jarosław Czerechowski – Członek Zarządu IIC Polska, koordynator ds. kontroli zarządczej

W programie konferencji zrealizowane zostały następujące bloki tematyczne:

  • Kontrola zarządcza, biurokracja czy system wspomagający osiąganie celów organizacji.
  • Rola i znaczenie organów kontrolnych w procesie wdrażania kontroli zarządczej
  • System wartości i etyka jako nadrzędny element zarządzania i oceny
  • Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w tym zarządzania ryzykiem
  • Budżet zadaniowy a kontrola zarządcza
  • Monitorowanie systemu kontroli zarządczej
  • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - prawdy i mity

W imieniu organizatorów pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom i prelegentom za aktywny udział w IV Konferencji, to właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu mieliśmy możliwość realizacji tego niezwykle, naszym zdaniem, ważnego wydarzenia, które również dzięki Państwu nabiera formy cykliczności. Mamy nadzieję, że konferencja spełniła Państwa oczekiwania.

Zarząd Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej

Pobierz > Program III Konferencji

Miejsce realizacji konferencji:

Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13 /15, Warszawa (sala kolumnowa)

Informacje o PałacuHistoria Pałacu > Galeria - ciekawostki historyczne > Lokalizacja

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Konferencji w kwietniu 2014 r.