logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2013 Kongres XII

2013 XII Kongres

W dniach 26-27 września w murach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nad wyzwaniami XXI wieku dla kontroli wewnętrznej i audytu debatował XII Międzynarodowy Kongres Kontroli Audytu Wewnętrznego i Zwalczania Oszustw i Korupcji.

Tegoroczne spotkanie objął Honorowym Patronatem Wojewoda Małopolski Jerzy Miller.

Patronat merytoryczny sprawował Polski Instytut Dyrektorów wraz ze Stowarzyszeniem POLRiSK.

Patronatem medialnym objęły Kongres: Dziennik Gazeta Prawna i czasopisma Eurogospodarka oraz Controlling.

Stu pięćdziesięciu uczestników XII Kongresu przywitał profesor Zbigniew Paszek, krakowski partner PIKW, a obrady otworzył Kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego profesor Klemens Budzowski - przedstawiciel gospodarza obiektu.

Wśród 22. prelegentów, oprócz specjalistów i ekspertów z Polski, swoje przemyślenia zaprezentowali przedstawiciele delegacji z Czech, Bułgarii, Holandii, Włoch, Kanady, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad członkowie i sympatycy IIC Polska spotkali się z przedstawicielami The Institute for Internal Controls z Bułgarii, Czech oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii, które poprowadzili Edmund Saunders - Prezes IIC Polska i koordynator TheIIC Europa.

Cały cykl obrad uzupełniały pytania do prelegentów i dyskusje wynikające z przedstawianych zagadnień:

 • Arkadiusz Pieniący - Czy wydatki na audyt wewnętrzny są zasadne ? Jak to wykazywać przed Zarządem?
 • Norman A. Katz - Wykrywanie i ograniczenie nadużyć finansowych w łańcuchu dostaw.
 • Marcel Scholte - Audyt wewnętrzny w kontekście nadużyć finansowych.
 • Ian Ross - Investigation Meets Controls’ - Questions and Rationale.
 • Małgorzata Humel - Maciewiczak - Kontrola wykonania zadań a kontrola zarządcza.
 • Elżbieta Garczarek - Wyzwania XXI wieku dla audytu wewnętrznego w administracji publicznej.
 • Jakub Kraszkiewicz - Prowadzenie rozmów wyjaśniających podczas audytu śledczego. Praktyczne wskazówki.
 • Dr Simon Peck - Oszustwa w służbie zdrowia w UK.
 • Leszek Taterka - Czy ryzykiem reputacyjnym można zarządzać?
 • Darren Hodder - 2013: Rok Węża - Nowe trendy w cyberprzestępczości.
 • Dariusz Gromadka - Ujęcie interdyscyplinarne kontroli wewnętrznej i audytu w organizacji.
 • Anna Karwot - Audyt komunikacji źródłem wartości dla kultury organizacji.
 • Roland Mechler - Defining an Objective Document Validation Standard: A Cure for Mortgage Securitization Ills.
 • Dr Dimiter Dinev - Przeciwdziałanie modelom oszustw - zintegowany model Dineva.
 • R. Svoboda i M. Skoda - Aplikacja "trzech linii obrony" modelu w instytucji finansowej w Republice Czeskiej.
 • Fabio Tortora - Preventing ID Crimes and protecting business integrity.
 • Piotr Hans - Księgowi pod presją - fałszowanie informacji finansowych. Wyniki badań edycja 2013.
 • E. Maszer i M. Wołoszyn - Fikcja i manipulacja w nadużyciach - za kulisami systemów bezpieczeństwa.
 • Mikołaj Rappe Niemirski - Organizacja nastawiona na sprzedaż a jakość środowiska kontroli.

Tradycją i stałym punktem Kongresu jest bankiet, na którym kontakty między gośćmi konferencji stają się mniej formalne, co nie przeszkadza w swobodnej wymianie poglądów i doświadczeń. Spotkanie uatrakcyjnił występ kapeli góralskiej, a goście tańczyli i bawili się przy dobrym jedzeniu oraz piosenkach i muzyce granej na żywo.

Podczas wieczornego przyjęcia Pani Małgorzata Humel – Maciewiczak i Pan Arkadiusz Pieniący zostali uhonorowani za szczególne zasługi w promowaniu i rozwoju kontroli wewnętrznej, audytu, antykorupcji i zwalczania oszustw Dyplomami Honorowymi PIKW.

Mamy nadzieję, że oczekiwania uczestników zostały spełnione, a cele merytoryczny, medialny i towarzyski Kongresu zostały w pełni osiągnięte. Bez współpracy wielu osób nie byłoby to możliwe, dlatego pragniemy złożyć podziękowania:

Panu Jerzemu Millerowi Wojewodzie Małopolskiemu, który kolejny raz wsparł naszą inicjatywę, uznając jej istotność i znaczenie.

Jego Magnificencji Rektorowi, prof. dr. hab. Jerzemu Malcowi, Kanclerzowi prof. dr. Klemensowi Budzowskiemu, prof. Zbigniewowi Paszkowi, Pani Agacie Bień-Krawiec i wszystkim innym Pracownikom Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, którzy brali udział w przygotowaniach do Kongresu.

Redakcjom czasopism Controlling, Eurogospodarka oraz Dziennika Gazety Prawnej.

Prelegentom z Polski i zagranicy, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Panu Jackowi Mażulisowi, znakomitemu tłumaczowi symultanicznemu, dzięki któremu referowane zagadnienia były w sposób jasny i przejrzysty przedstawione.

Pracownikom Uniwersytetu Śląskiego za pomoc techniczną w nagłośnieniniu.

A przede wszystkim pragniemy serdecznie podziękować Wszystkim słuchaczom za uczestnictwo w tegorocznym Kongresie.

Zaproszamy Państwa na kolejną edycję Kongresu w przyszłym roku.