Ofercie podlegają szkolenia wymienione poniżej:

Audyt ochrony danych osobowych w organizacji (5-6.12.2017)

Audyt systemów bezpieczeństwa informacji (28-29.11.2017)

Metodyka doboru próby w audycie i kontroli wewnętrznej (11-12.12.2017)

Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym (11-12.12.2017)

Metody pracy kontrolera wewnętrznego dla początkujących (18-19.12.2017)

 

Regulamin promocji:

  1. Promocja obejmuje wyłącznie szkolenia z powyższej listy.
  2. Aby skorzystać z promocji, należy zgłosić swój udział w szkoleniu nie później niż do 27.11.2017 z dopiskiem BLACK FRIDAY
  3. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.
  4. Promocja nie łączy się ze zniżką dla członków Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych.
  5. Każda osoba biorąca udział w promocji oświadcza, iż zapoznała się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn. Każda zmiana ogłaszana będzie na stronie internetowej www.pikw.pl.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.