Od kwietnia 2001, wszystkie edukacyjne przedsięwzięcia PIKW mają przyznawaną wartość punktową i zaliczane są do Programu Ustawicznego Kształcenia. Celem tego programu jest zapewnienie dalszego, bieżącego dokształcania się naszych absolwentów, gdyż profesjonalni audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, podobnie jak np. nauczyciele, lekarze czy adwokaci, powinni uzupełniać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w sposób ciągły, bieżący.

Kurs zawodowy PIKW pt. Audyt i kontrola wewnetrzna w przedsiębiorstwie (tzw. „Modułowy”) posiada  akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty,

Certyfikaty oraz dyplomy PIKW upoważniają do wpisu na Krajowa Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW.

Absolwenci wszystkich form kształcenia, obejmowani są opieką Instytutu przez cały okres aktywności zawodowej, pod warunkiem, że wciąż uaktualniają o doskonalą swoją wiedzę i profesjonalne umiejętności.