PIKW PIKW strona główna Publikacje Księgarnia PIKW


 

Antoni Sekuła 

Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym

Audyt w praktyce cz. 1

Cena: 32,00 zł (w tym VAT)

 

zamów

 


KontrolerINFO Wydawnictwo PIKW, Warszawa 2015, ISBN 978-83-942845-0-3


ELŻBIETA KRUK

Audyt jest w Polsce ciągle dziedziną „na dorobku”. W niezbyt licznych dostępnych podręcznikach czy poradnikach wiedza często „trąci myszką”. Dlatego prawie każda nowa pozycja staje się częścią niezbędnika audytora.

Przygotowując się do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego czy też od lat sprawując tę funkcję, wiemy, iż podstawowym zakresem, z którym będziemy mieć czy mamy do czynienia, jest podejmowanie działań zmierzających do ustalania stanu faktycznego. W jakim celu fotografujemy rzeczywistość? Aby ją ocenić według kryteriów w ramach profesjonalnego osądu audytorskiego i wydać opinię, racjonalne zapewnienie o stanie systemu kontroli wewnętrznej.

Te działania i czynności stanowią naszą codzienność audytorską i wydawało by się, że na temat kryteriów oceny po kilku czy kilkunastu latach praktyki wiemy wszystko. Od 10 lat jestem audytorem wewnętrznym i stanowi to mój „chleb powszedni”, ale ciągle poszukuję rozwiązań, które moją pracę usprawnią, a jej efekty udoskonalą.

Właśnie udało mi się zdobyć książkę Antoniego Sekuły pod tytułem: Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym, w której ten „chleb powszedni” w bardzo syntetyczny sposób został ujęty i uporządkowany. Ujęło mnie w tym poradniku uporządkowanie, jasność przekazu na temat źródeł kryteriów oceny, projektowania tych kryteriów. Do wskazania źródeł kryteriów oceny i zasad ich projektowania wprowadza nas w książce fundament funkcjonowania audytu wewnętrznego, a mianowicie podstawowe definicje i standardy. Autor zamyka natomiast przedmiotową tematykę materiałem warsztatowym, przywołując przykłady rozwiązań dla różnych sytuacji.
W każdym przykładzie opisano obszar przedmiotowy, a do niego określono:

Zakres omawiany w książce został opisany w sposób uniwersalny, umożliwiający znalezienie podstaw przez audytorów funkcjonujących w sektorze prywatnym, jak i tych działających w sektorze finansów publicznych. To istotny materiał szkoleniowy dla początkujących audytorów, ale także cenny dla wytrawnych, wieloletnich audytorów, gdyż systematyzuje w bardzo jasny i syntetyczny sposób tematykę kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym.

To co najbardziej mnie zainteresowało i zdziwiło zarazem, to nieodparta pokusa przekazania do przeczytania niniejszej pozycji zarządzającym i klientom, dla których pracujemy. Za każdym razem, kiedy przeprowadzamy zadanie audytowe, tłumaczymy i przypominamy, dlaczego podejmujemy takie, czy inne działanie. To tłumaczenie wskazane jest przede wszystkim w obszarze doboru kryteriów oceny ustaleń, gdyż obowiązuje tu współpraca – wspólne ustalenie zakresu. Zamiast się powtarzać, spróbujmy zachęcić do przeczytania omawianej tu pozycji.

Zachęcając do zapoznania się z treścią książki, pragnę zaznaczyć, że nie jest ona obszerna, czyta się ją łatwo dzięki jasno, logicznie i syntetycznie ujętej tematyce. To przekaz dobitny, kompletny, w łatwej do przełknięcia „pigułce”. Jej autor jest wieloletnim audytorem wewnętrznym, certyfikowanym przez MF, posiada doświadczenie w audytach różnych dziedzin zarówno w sektorze prywatnym jak i finansów publicznych. Jest też wykładowcą i trenerem szkoleń, warsztatów dla audytorów. To gwarantuje całościowy ogląd poruszanych zagadnień i przekaz, który do każdego trafia. Naprawdę warto skorzystać z tego, co oferuje nam w swojej książce.