Materiał filmowy z VIII Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej