logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2018 VIII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

Program

24 kwietnia 2018 (wtorek)

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
Powitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji

Iwona Przychocka, Rektor UTH

Mieczysław Łuczak, Wiceprezes NIK

Monika Kos, Radca Ministra MF

10.15 – 11.45
Współpraca biznesu z Krajową Administracją Skarbową - kontrola biznesowa

Paweł Cybulski, Wiceminister KAS MF

Kontrola biznesowa w firmach farmaceutycznych

Marcin Antoniak, Radca Prawny

Kontrola biznesowa a należyta staranność

Marek Zieliński, Prezes KIKB

11.45 - 11.55 Przerwa kawowa
11.55 – 13.25
Skuteczne środki przeciwdziałania korupcji – wzory z systemów antykorupcyjnych Krzysztof Krak, Ekspert ds. Antykorupcji
Dlaczego sygnalista jest potrzebny w organizacji

Adam Chwalisz, Ekspert PIKW

Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości Rafał Hryniewicz, Szef Pionu Bezpieczeństwa Wewn. w PCBC S.A
13.25 – 14.10 Przerwa obiadowa
14.10 – 16.00
Audyt wewnętrzny jako narzędzie wsparcia dla dowódcy w procesie zarządzania i dowodzenia jednostką wojskową Anna Ciastoń, Audytor w Jednostce Wojskowej

Poziomy kontroli zarządczej – czego nie widzimy?

Robert Płaziak, Dyrektor Szpitala
Informatyczne wsparcie zarządzania ochroną danych osobowych w zgodzie z RODO

Techne s.c.

Wsparcie rozwoju osobistego audytorów wewnętrznych - rola CAKW (10 minut)

Leszek Adamski, Prezes CAKW
16.00 – 16.15 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

25 kwietnia 2018 (środa)

9.00 – 10.30
Zmiany w ustawie PZP elektronizacja zamówień Ryszard Sołowiej, Ekspert ds. Zamówień Publicznych
Zamówienia publiczne – aspekt techniczny elektronizacji zamówień

Krzysztof Pałka, Ekspert IT

Ocena ryzyka w ochronie informacji Mieczysław Magierski, Koordynator Kontroli Zarządczej
10.30 - 10.45 Przerwa kawowa
10.45-12.15

Kontrola zarządcza - Mapa procesów w organizacji

Krzysztof Wojtczak, Ekspert PIKW
Audyt podatności organizacji na korupcję Dariusz Kozłowski, Ekspert ds. Antykorupcji
Już tylko miesiąc na wdrożenie RODO
- co jeszcze możesz zrobić?

Joanna Karczewska, Ekspert ds. RODO

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 13.30
Moje prawa w RODO Robert Toruj, Prezes Techne
Kwalifikacje koordynatora kontroli zarządczej Leszek Adamski, Prezes CAKW
Antoni Sekuła, Ekspert PIKW
13.30  - 14.15 Przerwa obiadowa
14.15  - 15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji