logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2018 VIII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

Prelegenci

Gość specjalny

Mieczysław Łuczak - Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

Paweł Cybulski - Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów

Monika Kos - Radca Ministra, Biuro Kontroli Ministerstwa Finansów

 

Prelegenci, którzy potwierdzili już swój udział:

Leszek Adamski - Audytor wewnętrzny, prezes Stowarzyszenia Certyfikowanych Specjalistów i Audytorów ds. Kontroli Wewnętrznej

Marcin Antoniak – Radca Prawny w jednej z jednostek administracji rządowej

Adam Bela - Audytor, Ekspert PIKW w zakresie kontroli zarządczej

Adam Chwalisz CFE – Ekspert PIKW w zakresie audytu, compliance i zarządzania ryzykiem

Anna Ciastoń CFE - Audytor w Jednostce Wojskowej, długoletni pracownik wojska, specjalista ds. zamówień publicznych

Rafał Hryniewicz – Szef Pionu Bezpieczeństwa Wewn. w PCBC S.A., były Naczelnik Wydziału Analiz w CBA

Joanna Karczewska - Ekspert w dziedzinie RODO

Dariusz Kozłowski - Ekspert w dziedzinie przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym i korupcji

Krzysztof Krak – Ekspert w zakresie Antykorupcji, były Dyrektor Dep. Analiz i Gabinetu Szefa CBA

Rafał Krzemień - Przewodniczący Rady Programowej PIKW

Mieczysław Magierski - Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontroli Zarządczej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Krzysztof Pałka - Ekspert w dziedzinie analizy wymagań IT, wiodący architekt Platformy Zamówień Publicznych w ZETO Lublin

Robert Płaziak CFE - Audytor, Dyrektor Szpitala Publicznego

Antoni Sekuła - Ekspert PIKW, członek zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Specjalistów i Audytorów ds. Kontroli Wewnetrznej

Ryszard Sołowiej -  Ekspert ds. zamówień publicznych, były Arbiter i Trener z listy Prezesa UZP.

Robert Toruj - architekt systemów informatycznych, ABI, autor kursów i szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych

Krzysztof Wojtczak - Mgr inż. organizator przemysłu, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Ekspert PIKW. Certyfikowany audytor standardów PKJPA oraz PKJBI.