PIKW PIKW strona główna Publikacje Księgarnia PIKW


Adam Bela

Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce

Cena: 40,00 zł (w tym VAT)

 

Zamów 

 


Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Warszawa 2011, ISBN 978-83-922397-1-0


Oddajemy w Państwa ręce Poradnik, który umożliwi Państwu samodzielne dokonanie oceny systemu kontroli zarządczej za pomocą mierników.

Przedstawiona w Poradniku koncepcja mierników wypełnia wymogi ustawy o finansach publicznych i standardów kontroli zarządczej, a także dobrych praktyk COSO.

Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej zostały tak skonstruowane, aby, po ich praktycznym zastosowaniu, kierownik jednostki sektora finansów publicznych mógł złożyć pozytywne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

W Poradniku przedstawiono koncepcję mierników oceny środowiska wewnętrznego oraz ustalania celów jako danych wejściowych do systemu kontroli zarządczej.

W Poradniku przedstawiono koncepcję zarządzania ryzykiem jako procesu w systemie kontroli zarządczej.

W Poradniku przedstawiono koncepcję mierników oceny mechanizmów kontroli, informacji i komunikacji i monitorowania jako danych wyjściowych systemu kontroli zarządczej.

W końcowej części Poradnika przedstawiono koncepcję uniwersalnych mierników oceny systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Przedstawiona w Poradniku koncepcja uniwersalnych mierników oceny systemu kontroli zarządczej oparta jest na wiedzy i doświadczeniu autora, związanych z praktycznym wdrażaniem tego systemu w wielu organizacjach sektora publicznego oraz prowadzeniem szkoleń warsztatowych i wykładów z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz systemu COSO.