Seminaria i konferencje pozwalają na wymianę, często międzynarodową, doświadczeń, spostrzeżeń poglądów. Pozwalają zaprezentować nowe myśli i rozwiązania w dziedzinie audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem i zapobiegania oszustwom i nadużyciom. Stanowią niepowtarzalną okazję do przedstawienia osiągnięć w zwalczaniu, przewidywaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom i przedyskutowania sposobów ich doskonalenia.