PIKW PIKW strona główna Publikacje Księgarnia PIKW


Joanna Przybylska

Waldemar Rydzak

Jacek Trębecki

Skuteczne komunikowanie w audycie wewnętrznym

Cena: 49,00 zł (brutto, w tym VAT)

 

Zamów

 


Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8102-336-8

 

Skuteczne komunikowanie zaliczone jest do najważniejszych kompetencji zawodowych wymaganych w środowisku audytorów wewnętrznych. Znaczenie komunikowania podkreślane jest zarówno w standardach zawodowych, jak i w literaturze przedmiotu. Autorzy książki dowiedli istnienie luki kompetencyjnej w tym kluczowym obszarze. Zaobserwowano deficyt zarówno w zakresie umiejętności odczytywania emocji i mowy ciała, jak również w zakresie umiejętności przekazywania informacji i raportowania. Wśród audytorów zauważalna jest także potrzeba podniesienia kompetencji w zakresie wystąpień publicznych, a także komunikowania się poprzez media - społecznościowe i tradycyjne. Niniejsza książka, będąc opracowaniem naukowym i raportem z badań, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę z obszaru kompetencji komunikacyjnych w środowisku audytorów wewnętrznych. Recenzowana monografia stanowi cenne uzupełnienie ukazujących się na rynku wydawniczym pozycji z obszaru audytu wewnętrznego. Jako zwarte opracowanie książkowe powinna stać się lekturą obowiązkową każdego audytora wewnętrznego, pracującego w administracji publicznej i w biznesie.