logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2015 V Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

V Krajowa Konferencja - Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce

V Krajowa Konferencja - Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce

Efektywność zarządzania w administracji publicznej - Ocena Kontroli Zarządczej po pięciu latach wdrażania 

W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. odbyła się V Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej, która była kontynuacją przyjętej już tradycji organizacji corocznej konferencji poświęconej problematyce wdrażania Standardów Kontroli Zarządczej w administracji publicznej.

Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w przyszłorocznej VI Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej, która odbędzie się w kwietniu przyszłego roku w Warszawie.

Prelegenci V Konferencji według  kolejności wystąpień

Pani Eliza Wójcik - Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości

Pan  Adam Niedzielski - Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości

Pan Konrad Knedler – Członek Zarządu AuditSolutions, Członek Komitetu Audytu Ministerstwa Obrony Narodowej

Pan  Rafał Krzemień - Członek Komitetu Audytu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi/ Przewodniczący Rady Programowej PIKW

Pani Illona Pałka - Szef Zespołu Audytu Wewnętrznego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Pani Małgorzata Lechowicz - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Pan  Marek Sawicki – Naczelnik wydziału w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, audytor wewnętrzny

Pani Anna Karwot - Szef Zespołu Audytu Wewnętrznego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim

Pan Leszek Adamski – Audytor Wewnętrzny z długoletnim doświadczeniem organizacji zarządzania i finanse

Pan  Adam Bela - Ekspert, praktyk w zakresie audytu, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem

Pani Magdalena Burda – Wiceprezes Zarządu Spółki samorządu terytorialnego

Pani Elżbieta Garczarek – Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Pan  Roman Burzyński - Informatyk, ekspert informatyzacji procesów dużych organizacji

Pan  Adam Chwalisz – Dyrektor Biura Kontroli Spółki z branży energetycznej

Pani Monika Organa - Gł. Specjalista w Wydziale Kontroli, Audytu i Nadzoru Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w Katowicach

Pan  Daniel Zaprzała - Główny specjalista ds. audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Program konferencji - bloki tematyczne

Ewaluowanie kontroli zarządczej od biurokracji do zarządzania jednostką

Kontrola zarządcza - zarządzanie jednostką przez cele i zadania

Szanse i zagrożenia dla funkcjonowania kontroli zarządczej

Monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej pod kątem jej efektywności

Najczęściej popełniane błędy dotyczące kontroli zarządczej, jak im zapobiegać

Program konferencji  

Pobierz  Program_V_Konferencji

Punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia oraz punkty CPE

Udział przyznawał: 

  • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

          Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

  • 12 punktów CPE

Miejsce realizacji konferencji  

"Pałac Prymasowski" ul. Senatorska 13 /15, Warszawa (sala kolumnowa)

Informacje o Pałacu         Historia Pałacu         Galeria - ciekawostki historyczne         Lokalizacja   

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej VI Konferencji