logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2011 Kongres X

X Kongres

 

 “Kontrola Wewnętrzna, Audyt, Governance i Compliance jako instrumentarium skutecznego przeciwdziałania Korupcji i Oszustwom”

  

W dniach 14-16 września, 2011 roku, w Krakowie, odbędzie się Jubileuszowy X Międzynarodowy Kongres poświęcony tematyce Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Governance i Compliance, przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom gospodarczym oraz korupcji.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął PARLAMENT EUROPEJSKI

Program obejmuje zagadnienia związane zarówno z zapoznaniem się z nowymi trendami, jak  i z uaktualnieniem dotychczasowej wiedzy w zakresie zagadnień objętych tematyką Kongresu. Podczas Kongresu zostaną zaprezentowane w szczególności następujące zagadnienia: 

 • Kontrola wewnętrzna - szczególnie techniki z najnowszej publikacji COSO (III): „Przewodnik -Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej": wskazówki, zastosowanie i przykłady jak je stosować  w różnych typach organizacji ( wersia polska wydana przez PIKW); 
 • Audyt wewnętrzny – nowe trendy tak w sektorze prywatnym jak i publicznym;
 • Governance – wymogi dotyczące systemów kontroli wewnętrznych, Komitety audytu (wdrożenie w organizacjach), kontrola zarządcza, promowanie oraz ochrona whistleblowerów (Ustawa Dodd Frank z 2010 roku);
 • Compliance – praktyczne aspekty wdrożenia funkcji Compliance w różnych typach organizacjach; Compliance a Audyt wewnętrzny;
 • Zarządzanie ryzykiem – szczególnie praktyczne aspekty ERM (Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym) – COSO II;
 • Zapobieganie oszustwom i korupcji – ten temat będzie szczególnie omawiany.

Obecny Kongres ma na celu zgromadzić doświadczenia wszystkich poprzednich spotkań  jak również umożliwić ponowne spotkanie z prelegentami z całego świata, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w poziom debaty dotychczasowych Kongresów.

Tradycyjnie Kongres obejmuje uczestnictwo w uroczystym bankiecie (tym razem drugi dzień kongresu) sprzyjającym integracji środowiska, kontaktom biznesowym i odprężeniu po całodziennych obradach.

 

Kongres premiowany będzie 18 punktami CPE

 

Zaproszeni Prelegenci:

 

·         Toby Bishop CFE - Director | Deloitte Forensic Center Deloitte Financial Advisory Services LLP

·         Piotr Chmiel - PTC Kierownik Działu Zarządzania Zgodnością

·         Małgorzata Chmielewska - Komenda Główna Policji

·         Iwona Czerniec - Ekspert Koordynator ds. Informacji Antykorupcyjnej w Gabinecie Ministra w CBA

·         Dr. Dimiter Dinev, CFE - The Founder & Chairman of ACEF (The Association for Counteraction to Economic Fraud)

·         Artur Gębicz CFE, CICA - zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego, Bank BGZ

·         Krystyna Gęsik - Komenda Główna Policji

·         Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

·         Brian Gray - Dyrektor Generalny, IAS, Komisja Europejska – EC BRUSSELS, BELGIUM  

·         Piotr Hans, CIA, CFE, CMR - Audytor Wewnętrzny Grupy Kapitałowej NOVOL. Wykładowca SKwP

·         Piotr Jaworski - Współautor procedur kontroli zarządczej. Właściciel firmy doradczej

·         Piotr Kołodziejczyk - Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

          Eugeniusz Koncewoj CFE - Członek Zarządu – Fundacja Ingenium

·         W. Michael Kramer, JD, CFE - Doradca Banku Światowego i IBRD, Washington, USA

·         Bartłomiej Kowalczyk - Dyrektor Audytu Wewnętrznego, Coca-Cola HBC Polska

·         prof. dr Miroslav Milojević - Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów w Belgradzie

·         Andrzej S. Nartowski - Prezes Fundacji Polski Instytut Dyrektorów

·         Grzegorz Piątak CIA, CGAP - Audytor Wewnętrzny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Trener PIKW

·         Dr. Wojciech Rogowski - Ekspert, Narodowy Bank Polski, Instytut Allerhanda.

·         Rodan Svoboda - Prezes, Eurodan, s.r.o.; były Dyrektor Generalny IIA Czechy 

·         Leszek Taterka CFE, CICA - Menedżer ds.Compliance , Bank Zachodni WBK SA

·         Fabio Tortora CFE, CICA – President OURNEXT. Former President ACFE Italy Chapter. President IIC Italy

·         Caroline Waddicor - Dyrektor Zarządzający, Hibis Europe Ltd.

·         Wiesław Zyskowski - Właściciel firmy Zyskowski – Szkolenia, Doradztwo, Consulting, oficer Policji w stanie spoczynku

 

Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi:

 

·         Rola Służby AW w promowaniu skutecznej kontroli wewnętrznej i zapobieganiu oszustwom w Komisji Europejskiej

·         Stan sprawozdań finansowych w Serbii

·         Proces wdrażania pro-aktywnych narzędzi przeciwdziałania nieprawidłowościom w Policji w ramach Systemu Wczesnej Interwencji

·         Dlaczego firmy nie lubią dochodzeń wewnętrznych i jak z tym walczyć?

·         Współpraca między Compliance i Audytem Wewnętrznym w identyfikacji i zapobieganiu oszustwom w organizacji

·         Rola whistleblowingu w systemie ładu korporacyjnego

·         Funkcja compliance jako niezbędny element systemu kontroli

·         Dobre praktyki w kontroli – nowe wyzwania i problemy

·         Audyt wewnętrzny wczoraj i dziś - ostatnie zmiany i dalsze perspektywy rozwoju

·         Kinezyka i analiza wypowiedzi -  narzędzia pomocne w audycie, kontroli oraz w walce z korupcją i oszustwami

·         Wspierająca rola audytora wewnętrznego w procesie samooceny jakości funkcjonowania jednostki

·         Komitet Audytu w Radzie Nadzorczej

·         Wykorzystanie prawa Benforda do wykrywania nieprawidłowości w danych finansowo-księgowych

 

Kongres skierowany jest do:

 

 • Prezesów i Członków Zarządów
 • Dyrektorów Departamentów Audytu Wewnętrznego
 • Dyrektorów Departamentów Kontroli Wewnętrznej
 • Członków Komitetów Audytu
 • Kontrolerów i Audytorów Wewnętrznych
 • Biegłych ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji  
 • Członków Organów Nadzorczych
 • Dyrektorów Finansowych
 • Dyrektorów ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Kontrolerów Finansowych
 • Osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań prewencyjnych oraz za identyfikowanie i wykrywanie nadużyć w firmie

 

Wydarzenia specjalne:

 

W trakcie ceremonii otwarcia Kongresu zostanie odczytany list, z wyrazami poparcia tej inicjatywy, napisany przez przewodniczącego TheIIC  Dr Frank Nasuti, skierowany do organizatorów i uczestników tego Jubileuszowego 10 Międzynarodowego Kongresu

 

W trakcie trwania Kongresu będą promowane nowe publikacje m.in: polski przekład COSO III: "Przewodnik – jak monitorować systemy kontroli wewnętrznej" oraz nowa książka Edmunda J. Saundersa: "Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji publicznej". Te książki, jak również inne publikacje, wraz ze specjalną, pamiątkową pieczęcią Kongresu, będą dostępne dla Delegatów Kongresu w specjalnej cenie.

 

W czasie pierwszej przerwy w obradach konferencji Pan Kanclerz Krakowskiej Akademii zaprasza uczestników konferencji na wernisaż wystawy ”Dzieci, kobiety, edukacja na wyspach Oceanu Indyjskiego”. Przedmiotem wystawy będą fotografie Prof. Anny Kozuh z realizacji projektu badawczego.

 

 

 

Patronat Honorowy:

                                                            

                                                                Parlament Europejski  

 

Patronat medialny:

 

                                  

 

Partnerzy:

 

                 

 

 

              

 

 

                                                         

 

                        

                                                                                    

 

Organizatorzy:

 

                     

                                                            IIC Polska

                                                                                                    (non profit)

 

Miejsce realizacji: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Kraków

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy z ceną i warunkami zgłoszenia pdf