logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla internautów

Administrator Danych Osobowych:
PIKW sp. z o.o.

Sienna 93/35
00-815 Warszawa

Jako Administrator przetwarzamy Twoje dane w zgodzie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz USTAWĄ z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Poniżej zapoznasz się z naszymi celami oraz Twoimi prawami zgodnie z art. 13 RODO.
Cele przetwarzania (stan na dzień: 2024-07-14):

Bezpieczeństwo sieci i informacji

Opis celu:
Nadzór nad bezpieczeństwem rozwiązań teleinformatycznych.
Przesłanki prawne:
Art. 6 ust. 1 lit f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
Czynności przetwarzania:
Zbieranie logów z urządzeń sieciowych oraz serwerów, zapisywanie w plikach lub bazie dancyh, archiwizacja, usuwanie


Działalność marketingowa

Opis celu:
Rozpoznanie rynku oraz promocja produktów oraz usług oferowanych przez PIKW sp. z o.o. oraz partnerów
Przesłanki prawne:
Art. 6 ust. 1 litera f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
Prawa specyficzne dla tego celu:
Prawo do sprzeciwu wobce działań marketingowych


Prawa ogólne (dotyczą każdego celu przetwarzania):
Mam prawo do żądania usunięcia moich danych osobowych zgodnie z art. 17
Mam prawo do żądania ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18
Mam prawo: a) dostępu do informacji, o której mowa w art. 15 ust. 1, w szczególności dotyczącej celów oraz organizacji przetwarzania; b) dostępu do moich danych zgodnie z ust. 3
Mam prawo do żądania niezwłocznego sprostowania moich danych zgodnie z art. 16.
Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1