logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w PIKW

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 93 lok. 35, posiadająca nr NIP: 521-100-58-47 oraz numer REGON: 010802022.
  2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – Eryka Brodnickiego, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres mailowy: inspektorochronydanych@protonmail.com


Autor: PIKW
Ostatnia aktualizacja: 2021-07-06 11:28