[Dla audytora wewnętrznego]
[Dla kontrolera wewnętrznego]
[Dla audytora w administracji publicznej (CGAP)]

 


Już od 10 lat PIKW prowadzi intensywne kursy zawodowe dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych, kompleksowo przygotowujące do wykonywania zawodu.

Kierujemy je przede wszystkim do osób, które chciałyby rozpocząć pracę na stanowisku audytora wewnętrznego lub kontrolera wewnętrznego oraz do pracowników działu kontroli i audytu, którzy chcieliby usystematyzować, uzupełnić i zaktualizować swoją wiedzę o nowości z zakresu audytu i kontroli.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie kończącym kursy potwierdzana jest właściwym certyfikatem PIKW i wpisem na Krajową Listę PIKW Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych.


 Kurs dla audytora: Kontrola wewnętrzna i audyt w przedsiębiorstwie

25 kwietnia 2008 r. kurs otrzymał akredytację nr KO.ADM.I-KB-4962/6/08 Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Dodatkowo, zgodnie ze stosowanym przez PIKW systemem kształcenia, uczestnicy, którzy przystąpili do egzaminu i zdali go z wynikiem pozytywnym, otrzymują oprócz zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór określony Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej ...)  uznaniowy Certyfikat Audytora Wewnętrznego I Stopnia PIKW i zostają wpisani  na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych.

Kurs objęty jest Programem Ustawicznego Kształcenia profesjonalnego - 20 punktów CPE.

↑powrót


Kurs dla kontrolera wewnętrznego: Kontrola od A do Z

Jedyny w Polsce kurs przygotowujący do profesjonalnego wykonywania obowiązków kontrolera wewnętrznego w organizacji. Jego absolwenci będą umieli celująco wywiązywać się ze swoich zawodowych obowiązków.  

Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu absolwenci otrzymują oprócz zaświadczenia o ukończeniu kursu (wzór określony Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej ...)  uznaniowy Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego PIKW i zostaną wpisani  na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych.

Kurs objęty jest Programem Ustawicznego Kształcenia profesjonalnego - 20 punktów CPE.

 

↑powrót


Kurs dla audytora wewnętrznego w administracji publicznej: CGAP

Przygotowuje słuchaczy do egzaminu CGAP. Kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym stopień przyswojenia zagadnień wymaganych na egzaminie AII.

Kurs objęty jest Programem Ustawicznego Kształcenia profesjonalnego - 20 punktów CPE.

↑powrót