• Kontrola wewnętrzna i audyt w przedsiębiorstwie

  Miejsce realizacji: WarszawaTermin realizacji: 2020-05-04 - 2020-05-27
  Zapisy do: 03-05-2020 pozostało 35 dniAbsolwent uzyskuje Certyfikat Audytora Wewnętrznego I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Kontrola wewnętrzna - od teorii do praktyki

  Miejsce realizacji: WarszawaTermin realizacji: 2020-05-07 - 2020-05-29
  Zapisy do: 06-05-2020 pozostało 38 dniAbsolwent uzyskuje Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji

  Miejsce realizacji: WarszawaTermin realizacji: 2020-05-11 - 2020-06-03
  Zapisy do: 08-05-2020 pozostało 40 dniAbsolwent uzyskuje Certyfikat Biegłego ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Audyt śledczy w procesie kontroli

  Miejsce realizacji: WarszawaTermin realizacji: 2020-05-14 - 2020-06-05
  Zapisy do: 13-05-2020 pozostało 44 dniAbsolwent uzyskuje Certyfikat Audytora Śledczego I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Audyt Systemów Informatycznych

  Miejsce realizacji: WarszawaTermin realizacji: 2020-05-14 - 2020-06-05
  Zapisy do: 13-05-2020 pozostało 45 dniAbsolwent uzyskuje Certyfikat Audytora Systemów Informatycznych I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej

  Miejsce realizacji: WarszawaTermin realizacji: 2020-05-18 - 2020-06-09
  Zapisy do: 18-05-2020 pozostało 50 dniAbsolwent uzyskuje Certyfikat Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.