logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2016 Kongres XV

Prelegenci

 

Nuno Castanheira

Portugalia

Ma ponad 16 lat doświadczenia w audycie. Jest dyrektorem audytu wewnętrznego w portugalskim Systemie Gwarancji Wzajemnych i odpowiada za wszystkie aspekty kierowania audytem wewnętrznym grupy. Wcześniej był audytorem wewnętrznym w Montepio, jednym z największych banków Portugalii, a także pracował w firmie Arthur Andersen (Portugalia). Jest wykładowcą w Coimbra Business School i autorem prac naukowych w dziedzinie audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Posiada tytuł magistra, certyfikację IIA oraz wykształcenie w dziedzinie przywództwa i zarządzania

Jerzy Chrobak

Inspektor celny Zastępca Szefa Służby Celnej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku: zarządzanie i marketing. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie prawa karnego gospodarczego.


W swojej karierze zawodowej pełnił funkcje m. in. dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu, kierownika Referatu Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji, naczelnika Wydziału Zarządzania Ryzykiem oraz kierownika Oddziału Celnego Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu. Był także Naczelnikiem Wydziału Dokumentacji Celnej oraz Rzecznikiem Dyscyplinarnym Urzędu i Izby Celnej we Wrocławiu.
Specjalista w zakresie technik szacowania i zarządzania ryzykiem w jednostkach administracji.

 

Dariusz Daniluk 

Niezależny konsultant w zakresie zarządzania i finansów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz podyplomowych studiów z zakresu międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii.

Od 1989r. pracował w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Departamencie Zagranicznym Narodowego Banku Polskiego, a następnie w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Ponadto wieloletni dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w NBP (2002-2008) oraz członek Komitetu Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym.
W latach 2008-2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny między innymi za problematykę stabilności sektora finansowego w Polsce, oraz rozwój audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. W tym też okresie członek Komisji Nadzoru Finansowego, a od 2009 r. Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawował również funkcję Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz Wiceprezes a następnie Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Pełnił ponadto funkcję Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych (European Association of Public Banks) reprezentującego interesy członków Stowarzyszenia – państwowych banków rozwoju i innych publicznych instytucji finansowych z całej Europy. Był też Prezesem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA – Polska (The Institute of Internal Auditors).

Autor i współautor szeregu publikacji (w tym książkowych) z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, regulacji usług finansowych oraz integracji europejskiej; był wykładowcą na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Głównej Handlowej i w Polskiej Akademii Nauk.

Jeremy Swinfen Green

Wielka Brytania

Dyrektor Bezpieczeństwa Informacji w Cyberprzestrzeni w Lyonsdown, Londyńska spółka Medialna specjalizująca się w bezpieczeństwie informacji w cyberprzestrzeni, szkoleniu pracowników w tej dziedzinie, oraz doradztwie. Doradza w zakresie cyfrowej strategi publicznych jak i prywatnych organizacji od 1994r. Udziela rad w zakresie wykorzystania wiedzy zarządzania bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem social media oraz w cyberprzestrzeni.

 

Autor Cyber Security: Wstęp dla nietechnicznych menedżerów (Gower Publishing, 2015) oraz "The weakest link": Dlaczego Twoi pracownicy są dla Ciebie największym ryzykiem (Bloomsbury Press, 2016).

Posiada najwyższy stopień naukowy uzyskany na Uniwersytecie w Oxfordzie oraz MBA z Cass Business School. Członek British Standards Institute oraz Association of Internal Control Practitioners i Institute of Consulting.

Paweł Guzik

Podinspektor celny. P.o. Naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji w Departamencie Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier w Ministerstwie Finansów

Absolwent Wydziału Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W swojej karierze zawodowej pełnił funkcje m. in. Kierownika Oddziału Celnego w Porcie Lotniczym w Warszawie, Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie, Dyrektora Izby Celnej
w Kielcach, Naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej w Ministerstwie Finansów.

Waldemar Ignaczak

Inspektor

ekspert PIKW w zakresie analizy kryminalnej (śledczej) oraz zarządzania informacjami o charakterze kryminalnym. Oficer policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2014 r., po ponad 31 latach, przez całą karierę zawodową związany z pionem kryminalnym. W ostatnich latach pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz - przed reorganizacją KGP - Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP (2007 - 2014) nadzorując pracę policjantów komórek wywiadu kryminalnego w Polsce. Wcześniej pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (2006 – 2007) oraz był wykładowcą w WSPol. W Szczytnie przedmiotów bezpośrednio związanych z pracą służb kryminalnych Policji (1996 – 2006). Ponadto pracował w jednostkach terenowych Policji, w komórkach organizacyjnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości kryminalnej i gospodarczej. Od początku aktywnie uczestniczył w budowaniu struktur analizy kryminalnej w polskiej Policji, między innymi przygotowując programy szkolenia, zajmując się wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych oraz szkoleniem analityków kryminalnych, w tym również innych służb (SG, ABW, SKW, Prokuratury). Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu analizy kryminalnej, uzyskując certyfikaty min. NCIS (W. Brytania), BKA (Niemcy), Guardia Civil (Hiszpania), Guardia di Finanza (Włochy). Współuczestniczył w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy i wywiadu kryminalnego dla policjantów z Ukrainy i Mołdawii – między innymi ramach Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL. Ponadto swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał między innymi jako prelegent na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem szeregu publikacji na temat analizy kryminalnej.

Piotr Jaworski

Absolwent SGH oraz UMCS. Tematyką kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom zajmuje się od 2003 roku. Audytor wewnętrzny, a następnie członek kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR). W latach 2007-10 Dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Od 2010 jako właściciel firmy doradczej opracował i wdrożył systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach sektora finansów publicznych. Obecnie dyrektor Biura Audytu i Kontroli w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Certyfikowany audytor wewnętrzny z uprawnieniami międzynarodowymi (CGAP) i krajowymi (zaświadczenie Ministerstwa Finansów). Członek stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Wieloletni wykładowca akademicki i trener w zakresie systemów antyfraudowych, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. Autor artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami. Wpisany na listę ekspertów DG REGIO Komisji Europejskiej. Dyplomowany Coach oraz Team Coach.

Tomasz Kloze

Mgr inż.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej. Od 1990 roku pracuje w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji na stanowisku pełnomocnika ds. systemu jakości. Od 1993 roku jest czynnym auditorem PCBC S.A., prowadzi także szkolenia z zakresu zarządzania jakością w PCBC S. A. (w tym szkolenia dotyczące systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, głównie dla sektora administracji publicznej) oraz w ramach studiów podyplomowych na kilku wyższych uczelniach. Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 6 ds. Systemów Zarządzania  w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, od roku 1992 praca w Komitecie Technicznym ISO/TC 176 ds. Zarządzania jakością i zapewnienia jakości, w podkomitecie SC 2. Członek zespołu opracowującego kryteria Konkursu Polskiej Nagrody Jakości, członek Kolegium Sędziowskiego podczas wszystkich dotychczasowych edycji konkursu. Laureat konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” w roku 2015. Autor koncepcji i współautor treści kryteriów Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Tatyana Lebedynets

Ukraina

Wysoko wykwalifikowany kierownik, profesjonalny audytor i finansista z ponad 18 letnim doświadczeniem. Wykwalifikowany wykładowca z ponad 15 letnim doświadczeniem w prowadzeniu wykładów, seminariów oraz szkoleń nowych pracowników sektora publicznego. Szczegółowo opracowuje programy szkoleń dla audytorów wewnętrznych i finansistów by poprawić ich umiejętności. Szczegółowego opracowuje metodologie softwarowego Systemu RIAM w audycie wewnętrznym. Posiada doświadczanie w przeprowadzaniu Kontroli Jakości. Od 2011 roku Prezes IIA Ukraina. Od 2014 roku Główny Audytor Narodowego Banku Ukrainy.

Rainer Lenz

Niemcy

Kierownik audytu i finansów z 20 letnim międzynarodowym doświadczeniem w światowych organizacjach takich jak: Villeroy & Boch, Actavis, Schlumberger, oraz ABB. Zarządca ze stopniem doktora osiągniętym w szkole menedżerskiej Leuven w Belgii. Trójjęzyczny ze stopniami handlowymi z uniwersytetów w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Ekspert, certyfikowany międzynarodowy analityk inwestycji (CIIA, CEFA) oraz certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA, QIAL).

Krzysztof Pakoński

Doktor nauk technicznych, w latach 1992 – 1998 wiceprezydent Krakowa (budżetowanie, przekształcenia własnościowe), 1998 – 2004 konsultant w programach USAID, Banku Światowego oraz Fundacji Bertelsmann’a skierowanych do samorządów. W latach 2010 – 2015 był  członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Finansów, a w latach 2013 – 2015 pracował w Zarządzie Instytutu Audytorów Wewnętrznych opiekując się Kołem Audytorów JST. Od 2011 do 2015 roku zaangażowany był w projekcie „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego”  w roli członka Grupy Sterującej. Od roku 2003 do dziś jako Audytor Generalny Urzędu Miasta Krakowa kieruje Zespołem Audytu Wewnętrznego, posiada międzynarodowe certyfikaty audytorskie CIA, CISA. 
Piotr Welenc

CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA.

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Współpracownik PKF Polska S.A. Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance oficer. Współautor w Wolters Kluwer S.A. systemów IT do obsługi procesów GRC w spółkach giełdowych oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.