logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2016 Kongres XV

Program

 
DZIEŃ 1,  29 września 2016 - czwartek
 
8:30-9:15 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW PORANNA KAWA  
9:15-9:30 Piotr Grzybowski, Ireneusz Jabłoński -Zarząd Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej Rafał Krzemień - Przewodniczący Rady Programowej PIKW Uroczyste otwarcie Kongresu
Przywitanie Gości
9:30-9:50 Piotr Caliński - Ekspert ds. Audytu i Systemów Antykorupcyjnych Prelekcja Inauguracyjna
  9:50-10:30 Nuno Castanheira - Dyrektor Audytu wewnętrznego oraz wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem Kreowanie synergii pomiędzy audytem wewnętrznym a kluczowymi udziałowcami dla ustanowienia efektywnej funkcji audytu
10:30-10:50 Gen. rez. dr inż. Tomasz Bąk - Prezes Instytutu Analizy Ryzyka Audyt Bezpieczeństwa
10:50-11:05 Dyskusja  
11:05-11:20 PRZERWA KAWOWA
11:20-12:00 Dariusz Daniluk Niezależny konsultant w zakresie zarządzania i finansów Jak dojść do realnych synergii pomiędzy systemem kontroli wewnętrznej a systemem zarządzania ryzykiem perspektywa Zarządu/Kierownictwa organizacji
12:00-12:40 Piotr Jaworski CGAP, Team Coach Dyrektor Biura Audytu i Kontroli, PKP PLK SA Jak formułować zalecenia, aby dokonać mocnej i trwałej zmiany w organizacji? Doświadczenia coachingu w audycie i kontroli
12:40-13:20
Jeremy Swinfen Green MA MBA FIC MAICP
Director, Mosoco Ltd; Head of Training, Lyonsdown Ltd
Zarządzanie wewnętrznym cyber-ryzykiem.
13:20-13:40 Firma Chabin -Wystąpienie sponsora Prezentacja sponsora
13:40-13:55 Dyskusja
13:55-14:40 LUNCH
14:40-15:10 Tatyana Lebedynets - Główny Audytor Narodowego Banku Ukrainy, Prezes IIA Ukraina Jak budować efektywne zapewnienie jakości i program naprawczy w organizacji.
15:10-15:40 Piotr Welenc CISA, CGEIT, CRISC, CRMA - Dyrektor rozwoju rynku GRC, Wolters Kluwer S.A Strategiczne zarządzanie jednostkami publicznymi za pomocą narzędzi informatycznych wspierających governance-risk-compliance.
15:40-16:10 Jerzy Chrobak-Zastępca Szefa Służby Celnej Paweł Guzik - p.o. Naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji w Ministerstwie Finansów Doświadczenia Służby Celnej we wdrażaniu systemowych rozwiązań antykorupcyjnych
16:10-17:00 Dyskusja Podsumowanie I dnia Kongresu
18:30-24:00 UROCZYSTY BANKIET W FOLWARKU ZALESIE KOŁO WIELICZKI
DZIEŃ 2 30 września 2016 piątek  
8:30-9:15 PORANNA KAWA  
9:15-9:45 Anna Ścieszko-Osińska -doktorantka Akademii Obrony Narodowej i Dyr Generalny Chabin Sp. J, Wiceprezes BAK sp. z o.o
Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze w zarządzaniu bezpieczeństwem ekonomicznym państwa.
9:45-10:15 Simon Steele - Dyrektor Naczelny ArcBlue Powszechne narzędzia kontroli dotyczące zamówień i zakupów z perspektywy praktyka
  10:15-10:55 Krzysztof Pakoński CIA, CISA Audytor Generalny Urzędu Miasta Krakowa Jak korzystać z dostępnych i obowiązkowych narzędzi kontroli zarządczej, aby uzyskać efekt synergii - dobre i złe doświadczenia administracji Krakowa widziane oczami audytora wewnętrznego.
  10:55-11:10 Dyskusja  
 11:10-11:30 PRZERWA KAWOWA
11:30-12:10 Tomasz Kloze Pełnomocnik ds. jakości, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Systemy przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
12:10-12:40 Waldemar Ignaczak - Ekspert w zakresie analizy kryminalnej (śledczej) oraz zarządzania informacjami o charakterze kryminalnym Marek Dyjasz - Ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości oraz korupcji Nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia Analizy śledczej
12:40-13:10 Przedstawiciel Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Prezentacja narzędzia informatycznego wykorzystywanego w analizie śledczej
13:10-13:30 Dyskusja  
13:30-13:45 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Nagrody
13:45-14:00 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONGRESU  
14:00-14:45 LUNCH  

 

Kolejność wystąpień oraz prelegenci mogą ulec zmianie