logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

O nas

Zadania i środki realizacji

Zakres działania i zadania PIKW

  1. Działalność edukacyjna prowadzona w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, poprzez prowadzoną przez Spółkę niepubliczną placówkę oświatową obejmuje zawodowe kursy, seminaria itp. We współpracy z uczelniami w całym kraju PIKW organizuje podyplomowe studia dla kontrolerów, audytorów i biegłych ds. antyfraudu. Działalność edukacyjna PIKW skierowana jest na zdobywanie, podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się w organizacji systemami kontroli wewnętrznej, audytem wewnętrznym, zarządzaniem ryzykiem, governance i compliance, kontrolą zamówień publicznych i zaopatrzenia oraz wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i nadużyciom.
  2. Działalność eventowa umożliwia Spółce promowanie standardów i najlepszej praktyki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w kraju, Unii Europejskiej i na świecie. Poprzez konferencje, warsztaty krajowe i międzynarodowe (szczególnie dla kadr kierowniczych) oraz Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw umożliwia kontakty i wymianę poglądów oraz doświadczeń krajowych i zagranicznych osobom zajmującym się i odpowiedzialnym za tworzenie i właściwe działanie systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzanie ryzykiem, governance i compliance, kontrolę zamówień publicznych i zaopatrzenia oraz wykrywanie i zapobieganie korupcji, oszustwom i nadużyciom.
  3. Działalność wydawnicza umożliwia Spółce promowanie krajowych i międzynarodowych standardów i najlepszej praktyki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, popularyzację skutecznych metod, zasad i standardów pracy, wymianę poglądów oraz doświadczeń krajowych i zagranicznych.
  4. Działalność doradcza to propozycja "outsourcingu" i "co-sourcingu"dla firm na zasadzie partnerstwa. Nasze doradztwo to nie tylko audyt na zlecenie, ale także pomoc przy organizowaniu, modernizowaniu i udoskonalaniu systemu kontroli wewnętrznej oraz procesów zarządzania ryzykiem, tworzeniu kultury kontroli, doborze kadry audytorskiej, wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego.