logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Usługi doradcze

Antykorupcja - wdrożenie normy ISO 37001

Usługa wdrożenia oraz przygotowania do przeprowadzenia audytów i certyfikacji Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym wg. normy ISO 37001:2016

Uczestnicy

Usługa przeznaczona jest dla organizacji, które chcą wdrożyć System zarządzania antykorupcyjnego, wg normy ISO 37001:2016.

Etapy wdrożenia ISO 37001

 1. Audyt przedwdrożeniowy i wycena wdrożenia systemu zarządzania:

    - analiza struktury procesów pod kątem możliwości nadużyć

    - analiza zakresu odpowiedzialności

    - analiza i identyfikacja zagrożeń

    - analiza mechanizmów ochronnych

    - kodeks etyki

 1. Szkolenie kierownictwa organizacji
 2. Szkolenie pełnomocnika
 3. Szkolenie grup roboczych
 4. Szkolenia dla pracowników
 5. Opracowanie dokumentacji systemu antykorupcyjnego.

    - zaprojektowanie systemu kontroli i raportowania

 1. Wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania
 2. Szkolenie audytorów wewnętrznych
 3. Przeprowadzenie audytów weryfikujących
 4. Przeprowadzenie przeglądu zarządzania
 5. Działania korygujące
 6. Nadzór procesu certyfikacji
 7. Serwisowanie systemu antykorupcyjnego.

Po otrzymaniu certyfikatu nie zostawiamy naszych klientów samych. Na życzenie pomagamy w utrzymaniu systemu antykorupcyjnego: wykonujemy okresowy przegląd aspektów i programów antykorupcyjnych, szkolimy, auditujemy, przeprowadzamy przegląd systemu przed auditami nadzoru. Nasi konsultanci odpowiadają na każdy telefon i mail od klienta!

Osoba prowadząca

Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej CICA (USA), Certyfikowany Audytor Systemów Zarządzania Jakością IRCA QMS (GB), Audytor INK EFQM (NL), Auditor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Audytor Wewnętrzny Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej II Stopnia, Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji.

Z wykształcenia mgr ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie Organizacji i Zarządzania oraz Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w zakresie Audytu i Kontroli, Problematyką wdrażania i audytowania systemów zajmuje się od 2001r. Początkowo, jako pełnomocnik ds. zarządzania jakością, następnie jako wdrożeniowiec systemów w jednostkach sektora publicznego oraz auditor certyfikowanych systemów zarządzania jakością z ramienia PCBC. 

Równocześnie zajmował się nadzorowaniem problematyki w zakresie: 

 • doskonalenia badań audytowych i procedur kontrolnych;
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie oceny skuteczności i efektywności realizacji planów  strategicznych;
 • analizy ryzyka i diagnozowania obszarów wymagających doskonalenia; 
 • wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie celów jakościowych;
 • wdrażania kontroli zarządczej w jednostce.

 

Oferta szkoleń - Antykorupcja - wdrożenie normy ISO 37001


Kontakt w zakresie współpracy

Anastazja Litwinowa - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl 

(22) 654-10-44| kom. 533 606 007 | fax (22) 620 94 36