logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Usługi doradcze

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji w biznesie

Informacja jest składnikiem aktywów, które, podobnie jak inne ważne aktywa biznesowe, ma zasadnicze znaczenie dla organizacji, przedsiębiorstw, a tym samym musi być odpowiednio zabezpieczona.
Informacja jest towarem, podobnie jak technologie, przedmioty materialne. Informacja jest towarem, który można kupić, dzięki któremu można osiągnąć określone korzyści i który trzeba chronić, mając na względzie własne interesy.

Przegląd bezpieczeństwa informacyjnego

Przegląd i ocena procedur wewnętrznych składających się na bezpieczeństwo informacyjne instytucji.
Ocena zgodności działań z przepisami bezpieczeństwa oraz zgodności z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 oraz audyt zgodności z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych i minimalnych wymagań dla systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.
Ocena gotowości organizacji do certyfikacji ISO/IEC 27001.

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Doradztwo w zakresie zaplanowania, ustanowienia oraz wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001. Usługa obejmuje doradztwo w zakresie analizy ryzyka, opracowania niezbędnej dokumentacji oraz programu szkoleniowego. Przygotowanie organizacji do audytu w ramach certyfikacji systemu bezpieczeństwa.