logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Usługi doradcze

Kontrola wewnętrzna i kontrola zarządcza

Analiza danych i Data Mining

Oferujemy zaawansowane analizy danych w poszukiwaniu podejrzanych transakcji o charakterze nadużyć, ujawnianie danych zawierających nieprawidłowości lub słabości kontroli.

Ocena i usprawnienie systemu kontroli wewnętrznej w organizacji

Konsultacje, szkolenia i ocena środowiska wewnętrznego, struktury organizacyjnej i procedur w oparciu o międzynarodowe standardy kontroli wydane przez "Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission" – w skrócie: COSO.
Ocena w następujących obszarach:
1. Środowisko wewnętrzne.
2. Cele i zarządzanie ryzykiem.
3. Mechanizmy kontroli.
4. Informacja i komunikacja.
5. Monitorowanie i ocena.

Przegląd systemu zarządzania usługami informatycznymi

Usługa obejmuje wykonanie oceny systemu zarządzania usługami informatycznymi pod względem zgodności z zaleceniami międzynarodowych standardów - ITIL, ISO/IEC 20000.
Ocena wewnętrznych dostawców usług informatycznych- dział informatyczny oraz zewnętrznych dostawców usług- organizacje świadczące usługi IT w ramach outsourcingu.

Wdrożenie standardów Kontroli Zarządczej

Przegląd stanu kontroli zarządczej przy pomocy unikalnego narzędzia i metodyki opartych na modelu COSO. Przeglądy i doradztwo w zakresie obszarów kontroli zarządczej (np. ochrona danych osobowych).
Szkolenia z zagadnienia kontroli zarządczej,lub wybranych elementów (np. zarządzanie ryzykiem, monitorowanie stanu kontroli zarządczej);
Pomoc w zakresie wypracowania zasad samooceny kontroli zarządczej oraz mierników niezbędnych w ocenie wykonywania zadań.