Przegląd systemu zarządzania usługami informatycznymi

Usługa obejmuje wykonanie oceny systemu zarządzania usługami informatycznymi pod względem zgodności z zaleceniami międzynarodowych standardów - ITIL, ISO/IEC 20000.
Ocena wewnętrznych dostawców usług informatycznych- dział informatyczny oraz zewnętrznych dostawców usług- organizacje świadczące usługi IT w ramach outsourcingu.