on-line1185.0005-09-2023 - 06-09-202304-09-2023 94

Uczestnicy

Audytorzy wewnętrzni banków i korporacji, pracownicy działów Front-Office, Back-Office, Zarządzania Ryzykiem oraz IT, osoby pełniące funkcje zarządcze i nadzorcze w bankach i korporacjach, audytorzy i kontrolerzy zewnętrzni, studenci ostatnich lat kierunków ekonomicznych i prawniczych.

Cel szkolenia

Pozyskanie wiedzy z zakresu wartości pieniądza w czasie, charakterystyki instrumentów finansowych, procesów zawierania i rozliczania transakcji oraz zarządzania ryzykiem. Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie celów, procedur oraz testów mechanizmów kontrolnych. Nabycie umiejętności budowania efektywnych programów audytu.

Program szkolenia

Dzień 1

  • Wartość pieniądza w czasie (zmienne, kapitalizacja, dyskontowanie, stopy procentowe).
  • Rynek instrumentów finansowych i jego uczestnicy (banki, korporacje, fundusze).
  • Charakterystyka instrumentów finansowych (Foreign Exchange, Forward, Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap, Option, Currency Swap, Commercial Paper, Treasury Bills, Treasury Bonds, Corporate Bonds, Municipal Securities, Repo i Reverse Repo).

Dzień 2

  • Przykładowe programy audytu (cele, procedury oraz testy mechanizmów kontrolnych).
  • Ryzyka wbudowane w instrumenty finansowe (ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko prawne).
  • Procesy Front-Office (ryzyka związane z operacjami i systemami).
  • Procesy Back-Office (ryzyka związane z operacjami i systemami).
  • Procesy zarządzania ryzykiem (ryzyka związane z modelami i systemami).

Forma szkolenia

Zajęcia mają charakter wykładu wzbogaconego o praktyczne przykłady. Pozwoli to na pozyskanie nie tylko wiedzy i umiejętności w zakresie budowania efektywnych programów audytu, ale także na wymianę wzajemnych doświadczeń.

Prowadzący

Piotr Kalinowski. Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (stypendium na Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Posiadacz dyplomu EMBA wydanego przez Polish Open University oraz Oxford Brookes University. Doświadczony menadżer audytu wewnętrznego. Z audytem wewnętrznym związany od 2001 r (Audit & Risk Review, Citibank Bank Handlowy w Warszawie S.A.). W latach 2011-2017 Zastępca Dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej oraz Dyrektor Działu Nadzoru Projektów i Zarządzania Ryzykiem w spółkach Grupy PGE. W latach 2017-2020 Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Brał udział w licznych krajowych i międzynarodowych projektach audytowych. Ma szerokie doświadczenie biznesowe zdobyte w instytucjach bankowych i firmach ubezpieczeniowych. Posiada certyfikaty CIA, CRMA, Prince2 oraz Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa uprawniający do reprezentowania Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Udział przyznaje

  • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,

          Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

  • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz formularz zgloszeniowy  na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Anastazja Litwinowa- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału