on-linedla początkujących1185.0013-03-2024 - 14-03-202413-03-2024 20
Uczestnicy uzyskują bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie programu szkolenia poprzez mail biuro@pikw.pl przez okres trzech pełnych miesięcy od jego zakończenia.

Uczestnicy

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które zamierzają rozpocząć pracę w charakterze audytora wewnętrznego. Udział pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie ścieżki audytu , począwszy od analizy ryzyka, przygotowania planu audytu, realizacji zadań audytowych, przygotowania dokumentów roboczych oraz przygotowania raportu, przekazania wyników badań w tym monitorowania zaleceń lub rekomendacji poaudytowych.

Cel szkolenia

Pozyskanie wiedzy z zakresu przeprowadzania zadań audytowych, przygotowania dokumentów roboczych oraz przekazania wyników badań. 

Program szkolenia

  • Księga procedur departamentu audytu wewnętrznego.
  • Planowanie długoterminowe–identyfikacja obszarów ryzyka, analiza ryzyka, plan wieloletni, plan roczny.
  • Planowanie zadania audytowego–identyfikacja obszarów ryzyka, analiza ryzyka na poziomie zadania audytowego.
  • Planowanie zadania audytowego–case study (przykładowe zadanie
  • Metodyka audytu wewnętrznego.
  • Pojęcie metodyki w audycie.
  • Dokumenty robocze audytu–kwestionariusze samooceny; kwestionariusze kontroli wewnętrznej; listy kontrolne; plany kontroli; ścieżka audytu.
  • Sprawozdanie z zadania audytowego–rodzaje i elementy sprawozdań; sprawdzenie wdrożenia rekomendacji.

 

UWAGA! Uczestnicy szkolenia uzyskują bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie programu szkolenia poprzez mail biuro@pikw.pl przez okres trzech pełnych miesięcy od jego zakończenia.

Prowadzący

Ekspert PIKW– certyfikat AW wydany przez MFCGAPCFE oraz Certyfikat IIA Internal Audit Quality Assessment / Ocena jakości audytu wewnętrznego / – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW, Prezes PIKW w latach 2010 – 2011. Obecnie Dyrektor Biura ds. Compliance i Systemów Antykorupcyjnych w Spółce Skarbu Państwa, wieloletni  Dyrektor Biura Kontroli w Spółkach Skarbu Państwa. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych. Zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Fundation. Prawnik, ukończone studia Podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny zewnętrznej audytu, oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej. Od przeszło 18 lat związany z tematyka  audytu i kontroli wewnętrznej w tym również ponad 10 letnie doświadczenie w sektorze publicznym (administracja rządowa).

 

 

Udział przyznaje

 

  • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

  • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz Formularz_zgłoszeniowy   na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Kontakt 

Urszula Kamińska - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: u.kaminska@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606-007| fax (22) 620 94 36

  ..................  Zapraszamy do udziału  ..................