1. Organizatorem Promocji jest Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (dalej PIKW) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 93/35, 00-815 Warszawa.
  2. Zasięg Promocji ogranicza się do szkoleń stacjonarnych organizowanych przez PIKW.
  3. Promocja trwa od 14 lutego do 17 lutego 2017r.

 

Warunki i zasady udziału w promocji

  1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji zapisze się na wybrane szkolenia ma prawo do otrzymania rabatu -15%.
  2. Aby wziąć udział w promocji należy na arkuszu zgłoszeniowym złożyć dopisek „PROMOCJA OD SERCA”.
  3. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.
  4. Promocja nie łączy się ze zniżką dla członków Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych.
  5. Każda osoba biorąca udział w promocji oświadcza, iż zapoznała się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn. Każda zmiana ogłaszana będzie na stronie internetowej www.pikw.pl.