Audyt funkcji zakupów

Przeprowadzenie niezależnego badania obszaru zakupów w celu poszukiwania oszczędności finansowych oraz procesowych w jednostce.
Analiza efektywności funkcji zakupowej – dział zakupów powinien aktywnie wspierać generowanie marży przez organizację jednak niezbędne jest do tego zapewnienie poprawności jego funkcjonowania w 5 obszarach, tj. Strategia, Organizacja, Proces, Narzędzia oraz Zespół.

Cel:

Przeprowadzenie niezależnego badania obszaru zakupów w celu poszukiwania oszczędności finansowych oraz procesowych w jednostce.

Uzasadnienie:

Analiza efektywności funkcji zakupowej – dział zakupów powinien aktywnie wspierać generowanie marży przez organizację jednak niezbędne jest do tego zapewnienie poprawności jego funkcjonowania w 5 obszarach, tj. Strategia, Organizacja, Proces, Narzędzia oraz Zespół.

Zakres świadczonych usług:

Zapewniamy profesjonalne przeprowadzenie audytu wg autorskiej metodyki opierającej się o przegląd całej organizacji w pięciu obszarach:

 1. Strategia, w tym:
  • Stopień delegacji celów strategicznych firmy na dział zakupów
  • Stosowanie strategii zakupowych dla wybranych asortymentów
 2. Organizacja, w tym:
  • Umiejscowienie działu zakupów w strukturze organizacyjnej firmy
  • Struktura działu oraz zakres zadań i odpowiedzialności
  • Stosowane raporty dla obszaru zakupów
 3. Procesy, w tym:
  • Przebieg głównych procesów zakupowych
  • Role i odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesów zakupowych
  • Stopień pokrycia ww. procesów mechanizmami kontrolnymi
  • Analiza ilościowa oraz jakościowa stosowanego drzewa kategorii zakupowych
  • Analiza ilościowa realizowanych zakupów (m.in. struktura ABC zakupów i dostawców, liczba zamówień, dostawców, faktur, etc.)
  • Benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny wybranych kategorii zakupowych.
 4. Zespół, w tym:
  • Liczba pracowników i ich zadania;
  • Kompetencje zespołu zakupowego.
 5. Narzędzia, w tym:
  • Obecny zakres wsparcia procesów zakupowych systemami i narzędziami IT.

Wyniki

Raport będący produktem prac będzie zawierał:

 1. Wnioski dla analizy stanu obecnego w ww. pięciu obszarach
 2. Rekomendacje zmian w celu poprawienia efektywności funkcji zakupowej
 3. Listę inicjatyw dla Zarządu, dzięki którym możliwe będzie osiąganie trwałych oszczędności finansowych oraz procesowych

Gwarancja jakości:

Wszelkie prace będą prowadzone w sposób, który ma zapewnić transfer wiedzy do Państwa pracowników, aby w przyszłości mogli oni skutecznie wdrażać wypracowane inicjatywy. Projekt zostanie rozpoczęty oraz zakończony spotkaniem z Zarządem, na którym omówione zostaną wszelkie wnioski.

Nasi eksperci posiadają uznane w międzynarodowym środowisku kwalifikacje zakupowe (CIPS – The Chartered Institute of Purchasing and Supply) oraz audytorskie (CIA – Certified Internal Auditor, CGAP – Certified Government Auditing Professional, CFE – Certified Fraud Examiners), szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie optymalizacji procesów i organizacji biznesowych podparte wieloletnią praktykę zawodową w międzynarodowych korporacjach.

Korzyści dla organizacji:

 1. Poprawa marży generowanej przez przedsiębiorstwo w związku z efektywniejszym funkcjonowaniem obszaru zakupów
 2. Przekrojowa analiza obszaru wraz z rekomendacjami adresującymi zidentyfikowane nieefektywności
 3. Raport dla Zarządu podsumowujący audyt zgodny z najlepszymi praktykami rynkowymi
 4. Długoterminowo poprawa warunków handlowych na jakich zawierane są kontrakty na dostawy towarów i realizację usług

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie i jest zależny od wielkości organizacji oraz kosztów pobytu zespołu w jednostce.

 

Gwarantujemy Państwu najlepszą relację cena – jakość