Audyt informatyczny

Wykonanie oceny zarządzania, eksploatacji oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego pod względem zgodności z zaleceniami międzynarodowych standardów (COBIT, ISO/IEC 17799). Ocena poprawności konfiguracji sprzętu i oprogramowania w aspekcie bezpieczeństwa, ocena umów z obszaru IT zawieranych ze stroną trzecią. Audyt legalności oprogramowania.