logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Usługi doradcze

Usługi w zakresie audytu wewnętrznego

Audyt prawny

Ma na celu zminimalizowanie ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa bądź jednostki sektora finansów publicznych.
Efektem przeprowadzonego audytu jest dokładna analiza prawna podejmowanych działań, decyzji oraz analiza procedur funkcjonujących w przedsiębiorstwie w kontekście obowiązujących przepisów prawa. Zakres jest dostosowany do potrzeb klienta z uwzględnieniem specyfiki branży oraz sektora.