Audyt projektów europejskich

Audyt projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.
W zakresie audytu zawiera się przegląd zgodności projektu z warunkami przyznania pomocy, przepisami krajowymi, a także przepisami i politykami wspólnotowymi. Celem badania jest zapewnienie klientowi bezpieczeństwa w zarządzaniu i wydatkowaniu środków z UE oraz ograniczenie ryzyka związanego z nierozliczeniem środków.