logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Usługi doradcze

Usługi w zakresie audytu wewnętrznego

Doradztwo funkcjonowania audytu wewnętrznego

Doradztwo w zakresie ustanowienia i funkcjonowania audytu wewnętrznego w organizacji.
W ramach zakresu niniejszej usługi mieści się pomoc w zakresie ustanowienia komórki audytu wewnętrznego - umiejscowienie w strukturze organizacyjnej, określenie zakresu zadań, stworzenie procedur funkcjonowania, opracowania planów rocznych oraz szkolenie personelu.