logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Usługi doradcze

Usługi w zakresie audytu wewnętrznego

Ocena audytu wewnętrznego w organizacji

Oferujemy wykonanie oceny funkcjonowania audytu wewnętrznego w zakresie zgodności
z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.
Wykonywanie zewnętrznej oceny audytu minimum raz na pięć lat, jest wymogiem standardu 1312 IIA (The Institute Of Internal Auditors).