logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2017 Kongres XVI

XVI Międzynarodowy Kongres

English version

   

logo 

 Patronat Honorowy objął Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski

 

 

 

Kraków, 28-29 września 2017 r.

  

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XVI Międzynarodowym Kongresie Audytu, Kontroli Wewnętrznej, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, który odbędzie się w dniach 28-29 września 2017r. w Krakowie. 

Kongres ma już piętnastoletnią tradycję i nadal jest jedynym wydarzeniem o tym charakterze w Polsce. Stwarza możliwość omówienia najważniejszych zmian i zagadnień w poszczególnych obszarach, jak również uzyskania opinii polskich i zagranicznych ekspertów.

Nadrzędnym celem tego cyklicznego, międzynarodowego spotkania jest wymiana doświadczeń i gromadzenie wiedzy na temat problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, profesjonalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobieganiem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i korupcji, governance i compliance.

Dotychczas mieliśmy zaszczyt gościć prelegentów i uczestników z Polski, Bułgarii, Czech, Francji, Holandii, Kataru, ZEA, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Bardzo wysoka ocena poziomu merytorycznego Kongresu oraz jego profesjonalna organizacja niewątpliwie mają wpływ na coraz większe zainteresowanie – zeszłoroczny Kongres zgromadził blisko 180 uczestników.

Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi: 

 • Audyt środowiska wewnętrznego
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Compliance w biznesie - 12 prostych kroków 
 • Zabójcy zysku w firmach
 • Doświadczenie w Estonii i wojna cybernetyczna - jak być cyber sprężystym i wykryć oszustwo
 • Należyta staranność a kontrola biznesowa
 • Rola Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów ds. Kontroli Wewnętrznej w Kształtowaniu Świadomości Niezależności Audytora

 *Tematy będą na bieżąco uzupełniane. 

 *Prelekcje będą tłumaczone symultanicznie na język polski lub angielski.

Kongres PIKW dedykowany jest dla:

 • Prezesów i Członków Zarządu
 • Dyrektorów Audytu
 • Dyrektorów Kontroli Wewnętrznej
 • Kontrolerów i Audytorów Wewnętrznych
 • Biegłych ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz korupcji
 • Członków Organów Nadzorczych
 • Dyrektorów Finansowych
 • Dyrektorów ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Kontrolerów Finansowych
 • Osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań prewencyjnych oraz za identyfikowanie i wykrywanie nadużyć

Organizatorzy zapewniają:

 • materiały konferencyjne
 • obsługę cateringową kongresu: przerwy kawowe, lunch
 • obsługę techniczną w zakresie tłumaczenia wykładów
 • uczestnictwo w uroczystym bankiecie

Udział daje możliwość otrzymania:

 • 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia KLPAiKW
 • 12 punktów CPE nadanych przez NASBA / PIKW Registry ID:129051
    

Miejsce realizacji kongresu:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Kraków 

Miejsce realizacji bankietu:

Stara Zajezdnia Kraków

Świętego Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków

Agenda Kongresu: 

Formularz zgłoszeniowy: 

 

Kongres ma charakter szkoleniowy i może podlegać zwolnieniu z VAT.

Oświadczenie VAT: 

 

Kontakt:

Aleksandra Pawlińska - Kierownik zespołu szkoleń 
e-mail: a.pawlińska@pikw.pl
tel.: (22) 620 95 40 | kom. 533 220 400 | fax (22) 620 94 36

   

PATRON HONOROWY

 

 

  PATRON MERYTORYCZNY

 

 

 

 

  PATRONI MEDIALNI

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

ORGANIZATOR