logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Bezpieczeństwo informacji w biznesie

Analiza zagrożeń utraty informacji

 

Po przeprowadzonej wizji lokalnej w pomieszczeniu/ach wskazanych przez Zleceniodawcę, zostaną opisane możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji, w następującym zakresie:

  • pomieszczenia (gabinet, biuro): czy posiadały systemu ochrony akustycznej, wibroakustycznej oraz przed podglądem wizualnym – zdalnym poprzez teleobiektyw, czy posiadały systemu ochrony przed utratą informacji wniesionymi urządzeniami GSM (trackery, rejestratory GSM, transmitery), co wpływa na stopień bezpieczeństwa informacji omawianych w tych pomieszczeniach. Brak tychże systemów ochronnych powoduje realne zagrożenie podsłuchem o nieograniczonym zasięgu.

  • konstrukcja i zabezpieczenie ścian. Jeżeli nie były zabezpieczone akustycznie, stojąc na zewnątrz sal istnieje realna możliwość podsłuchania prowadzonych rozmów przez ściany – naturalny ulot akustyczny.

  • otwory okienne. Okna stanowią realne zagrożenie utraty informacji z uwagi na efekt membrany – czyli z pomieszczeń sąsiednich budynków używając mikrofonów wykorzystujących efekt membrany nie ma problemu przechwycenie treści prowadzonych rozmów a także odczytanie rozmowy z ruchu warg.

  • urządzenia i sieć elektryczna. Czy w pomieszczeniu są urządzenia do ochrony sieci 230 V – realne zagrożenie wykorzystania sieci 230 V jako nadajnika do pierwszego odseparowania galwanicznego – czy jest ochrona elektromagnetyczna.