logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Bezpieczeństwo informacji w biznesie

Audyt bezpieczeństwa informacji biznesowej

W wyniku przeprowadzonego audytu, Zleceniodawca otrzyma

  1. Analizę zagrożeń utraty informacji, w której opisane są możliwe zagrożenia dla Zleceniodawcy – zobacz więcej...

  2. Analizę możliwych urządzeń do prowadzenia inwigilacji w siedzibie Zleceniodawcy, wraz z szacunkowymi nakładami, jakie trzeba ponieść by wykraść informację od Zleceniodawcy na obecnym poziomie ochrony Sali – zobacz więcej...

  3. Możliwości zabezpieczeń przed inwigilacją mogącą mieć zastosowanie w przypadku lokalizacji i obecnego poziomu ochrony u Zleceniodawcy – zobacz więcej....

Rozwiązania te nie dotyczą kwestii ochrony informacji do poziomu tajne lub ściśle tajne, lecz dają obraz obecnej sytuacji oraz możliwościach i szacunkowych kosztach poprawy bezpieczeństwa w strategicznym miejscu/lokalizacji u Zleceniodawcy.