logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Bezpieczeństwo informacji w biznesie

Ochrona poufności informacji biznesowych

...czyli zapewnienie, że informacje są dostępne tylko dla osób uprawnionych do ich dostępu.

Aby to zapewnić, oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

  • analizy możliwości utraty informacji (audyt bezpieczeństwa pomieszczenia, w którym prowadzone są rozmowy biznesowe),

  • wykonania elektronicznego systemu zabezpieczeń z elementami pasywnymi (w pomieszczeniu wytypowanym przez Zleceniodawcę, w stopniu bezpieczeństwa wybranym przez Zleceniodawcę),

  • reagowania na zdarzenia, z trafnym i adekwatnym do potrzeb doborem metod.

To rozwiązanie pozwoli Państwu:

  • oszczędniej i efektywniej gospodarować środkami przeznaczonymi na bezpieczeństwo,

  • podnieść poziom bezpieczeństwa poprzez właściwe skorelowanie wszystkich działań w tym zakresie,

  • uniknąć ryzyka zbędnych lub nieefektywnych wydatków,

  • zmniejszyć straty związane z utrata informacji poprzez trafną i szybką reakcję na zdarzenie negatywne.