logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Bezpieczeństwo informacji w biznesie

System ochrony akustycznej

Celem podniesienia bezpieczeństwa informacji do najwyższego poziomu oraz umożliwienia prowadzenia rozmów biznesowych w pomieszczeniach do tego nie przygotowanych, proponujemy system ochrony akustycznej, posiadający certyfikat ochrony elektromagnetycznej.

Zasada działania polega na generowaniu, w czasie pracy systemu, w sposób dualny (analogowy oraz cyfrowy) sygnału osłony akustycznej, emitowanego w postaci białego i różowego szumu oraz zmiksowanych wielokrotnie sygnałów ludzkiej mowy, w funkcji częstotliwości głosu i poziomu sygnału zabezpieczanej osoby mówiącej.

System ten umożliwia skuteczne blokowanie wszystkich nieformalnych technicznych środków inwigilacyjnych a także zabezpiecza prowadzone rozmowy przed inwigilacją ze strony uczestnika tychże rozmów.

System ochrony akustycznej przeznaczony jest do zabezpieczenia przed inwigilacją rozmów stanowiących tajemnicę, prowadzonych przez maksymalnie 4 osoby. Może być używany w warunkach stacjonarnych (do zabezpieczenia przed inwigilacją gabinetów, sal konferencyjnych, itp.) lub w warunkach mobilnych (do zabezpieczenia miejsc narad, odpraw prowadzonych w namiotach lub w terenie otwartym, rozmów prowadzonych w pokojach hotelowych, w pojazdach samochodowych, itp.).

System ten umożliwia skuteczne blokowanie wszystkich nieformalnych technicznych środków inwigilacyjnych:

  • urządzeń do podsłuch akustycznego (stetoskopy, mikrofony laserowe, mikrofony optyczne),

  • wykonywania nagrań audio (dyktafony, magnetofony, dyktafony w telefonach komórkowych),

  • urządzeń do podsłuchu środkami transmisji przewodowej i bezprzewodowej,

  • prowadzenia podsłuchu środkami telefonii komórkowej GSM, UMTS,

  • prowadzenia podsłuchu przewodami sieci energetycznej,

  • urządzeń inwigilacji pola elektromagnetycznego,

oraz zabezpiecza prowadzone rozmowy przed inwigilacją ze strony uczestnika tychże rozmów.

Generacja osłony akustycznej aktywowana jest głosem – gdy w rozmowie następuje przerwa, sygnał osłony akustycznej nie jest generowany. Osoby użytkujące system porozumiewają się pomiędzy sobą poprzez zestawy słuchawkowo – mikrofonowe, podłączone do generatora a zestaw dodatkowo może być wyposażony jest kolumny głośnikowe, ustawiane za osobami prowadzącymi rozmowę.

Dźwięki wydobywające się z kolumn głośnikowych wprowadzają w wibracje ściany, podłogę, sufit oraz okna stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie rozmów.

Istnieje możliwość zakupu urządzenia bądź też jego terminowego wynajęcia.

Podmioty / osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną biuro@pikw.pl lub telefonicznie 695 761 711