logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Bezpieczeństwo informacji w biznesie

Wykonanie zabezpieczeń

Wykonanie elektronicznego systemu zabezpieczeń z elementami pasywnymi

Po przedstawieniu opracowania z audytu bezpieczeństwa, zawierającego analizy w ww. zakresie, Zleceniodawca podejmuje decyzję odnośnie wykonania elektronicznego systemu zabezpieczenia pomieszczeń, na podstawie przedstawionej propozycji wykonania systemu zabezpieczeń przed podsłuchami.

 

Proponowane prace mają na celu uniemożliwienie podsłuchu poprzez:

  1. Ściany sąsiednich pomieszczeń, sufitu oraz stropu,

  2. Wykorzystanie telefonów komórkowych – nie będzie stosowane zagłuszanie radiowe a telefony będą nadal bezpieczne, lub alternatywnie mogą być stosowane zagłuszacze radiowe – zależnie od woli Klienta.

  3. Okna, ścianę elewacyjną – z zewnątrz budynku – podsłuch przy użyciu mikrofonów laserowych, kontaktowych oraz kierunkowych,

  4. Kanały wentylacyjne – podsłuch z wnętrza budynku np. z piwnic lub pomieszczeń sąsiadujących,

  5. Sieć energetyczną – nadajniki nadające rozmowy w przewód 230V – np. przyniesiona listwa rozgałęziająca.

  6. Wniesione nadajniki radiowe – podsłuchowe – procedura skanowania pomieszczenia zanim zacznie się prowadzić rozmowy.

Pomieszczenie jest specjalnie przygotowanym miejscem, które nie musi być wyłączone z normalnego użytkowania (zwłaszcza, jak będzie to gabinet kadry kierowniczej Zleceniodawcy). W wypadku przygotowania specjalnego pomieszczenia, używanego wyłącznie do poufnych rozmów, do obsługi pomieszczenia należy wyznaczyć zaufane osoby, które są bezpośrednio odpowiedzialne za jego stan oraz serwis.

Szczegóły realizacji elektronicznego systemu zabezpieczeń

Wizualizacja konstrukcji ścian oraz ich zabezpieczenia