logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Bezpieczeństwo informacji w biznesie

Bezpieczna Zagłuszarka Telefonów Komórkowych

Bardzo ciekawe i sprawdzone rozwiązanie zabezpieczające przez nieuprawnionym użyciem telefonów komórkowych, np. BZTK LA4.

 

BZTK LA4 dedykowana jest do zabezpieczenia telefonów przed podsłuchem poprzez telefon komórkowy poprzez zdalne uruchomienie oraz zdalną lokalizację aparatów gsm.

Urządzenie ma 4 sekcje do których wkłada się telefon – każda działa niezależnie. Telefon wkłada się do urządzenia i w chwili wykrycia nieautoryzowanej aktywności telefonu następuje sygnalizacja dla użytkownika oraz włączenie akustycznego zagłuszania mikrofonu telefonu – w ten sposób osoba podsłuchująca usłyszy tylko niezrozumiały głośny szum zamiast rozmowy z pomieszczenia.

Urządzenie nie generuje pola elektromagnetycznego a tym samym nie powoduje interferencji radiowych dla innych użytkowników.