logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Bezpieczeństwo informacji w biznesie

Możliwości zabezpieczeń

Analiza i propozycja możliwości zabezpieczeń w lokalizacji Zleceniodawcy wraz z szacunkowymi kosztami.

W wyniku przeprowadzonego audytu w wskazanych pomieszczeniach, zostaną zaproponowane możliwości zabezpieczeń wraz z opisem ich działania oraz szacunkowymi kosztami ich montażu – to Zleceniodawca będzie określał ostatecznie poziom zabezpieczenia dla danej lokalizacji.

 

Rodzaj zabezpie-czenia

Opis działania

Szacunkowe koszty (netto)

UPD3

Generator zakłócający wzmacniacz Wcz nadajnika – każdy nadajnik będzie nadawał sygnał szumu z naszego urządzenia – wadą jest kierunkowe działanie, co powoduje konieczność zastosowanie większej liczby urządzeń a system telekonferencji Zleceniodawcy będzie zagłuszany – nie będzie możliwości rejestracji obrad zarządu.

 

1 szt ok 25 tys zł.

System wibroakusty-czny na okna

System generatorów oraz emiterów na okna eliminujący mikrofony kierunkowe, laserowe, kontaktowe. Urządzenia inwigilacyjne przechwycą wyłącznie szum cyfrowo-analogowy – niepowtarzalny, z naszych urządzeń a nie treści prowadzonych obrad. Użytkownik słyszy jedynie delikatny szum od strony okien, na oknach są emitery w rogach wielkości monety 5 zł. (Uwaga – należy stosować 4 emitery na każde okno).

Koszt zabezpieczenia 2 okien wyniesie ok. 9 tys zł.

SP44 – ochrona 230 V

Urządzenie emituje w sieć energetyczną szum pokrywający siłę sygnałów nadajników wniesionych np. w listwach rozgałęziających bądź w zmodyfikowanych urządzeniach elektronicznych.

1 obwód 230 V ok 5 tys zł.

Folia elektroniczna na okna

Folia jest nieprzezroczysta w chwili gdy nie jest podawane zasilanie do folii. W momencie gdy włączymy prąd do transformatorów systemu okno staje się przezroczyste. Folie te wytłumiają akustycznie okna, co sprawia, że są dodatkową ochroną przed podsłuchem z zewnątrz. Praca mikrofonów laserowych i kierunkowych jest mocno utrudniona przy wyłączonej folii.

8 tys zł. za 1 m2 wraz z montażem

Zagłuszarki radiowe GSM

Po włączeniu zagłuszarek w ciągu 2 minut wszystkie telefony komórkowe, laptopy, modemy i inne urządzenia wykorzystujące operatorów GSM będą wyeliminowane – żaden podsłuch GSM nie będzie w stanie być źródłem utraty informacji. Dodatkowo, służby np. obcych wywiadów nie będą w stanie lokalizować kto i z kim spotyka się na Sali w określonym czasie, gdyż telefon komórkowy lub podsłuch – lokalizator znika z mapy zasięgu operatorów. Zakresy pracy:

GSM900/DCS1800/Dect/CDMA/LTE/CDMA450/Wifi,WiMAX,NMTP, Bluetooth, kamery bezprzewodowe 5.8 GHZ.

Koszt 1 urządzenia zaczyna się od 35 tys zł. do 55 tys zł.

 

System akustyczny do wentylacji i wibroakustyczny do ścian, przestrzeni pod oknami

Wprowadzając odpowiedni szum cyfrowo – analogowy powstaje bariera uniemożliwiająca nasłuchiwanie przez kanały wentylacyjne a także podłogi i ściany – rozmów głosowych – osoby podsłuchujące będą słyszały wyłącznie szum z emiterów a nie to o czym rozmawia się w Sali. Dodatkowo można system wzbogacić o kolejne emitery, które będą utrudniały przechwytywanie rozmów przez wniesione nadajniki radiowe – lecz rozmówcy będą czuli lekki dyskomfort z uwagi na nieco większy poziom szumu od strony okien i drzwi i sufitu.

Koszt zabezpieczenia 5 pkt wentylacji oraz 3 metrów bieżących przestrzeni pod oknami – ok 10 tys zł.

Ochrona pasywna

Stosując odpowiednią technikę instalacji materiałów izolacyjnych, np. jak w studiach radiowych, telewizyjnych etc. możemy uniemożliwić utratę informacji wewnątrz budynku – np. przez stropy i ściany.

Cena po wizji lokalnej

Zagłuszarki akustyczne GSM

Urządzenia zagłuszające telefony gsm w sposób legalny, bez zagłuszania pasma radiowego. Urządzenie wykryje próbę podsłuchu i załączy akustyczny generator szumu w którym umieszczony jest aparat gsm. Użytkownik telefonu widzi na wyświetlaczu czy w danej chwili nadchodzi połączenie czy też jest próba nieautoryzowanego podsłuchu.

Cena od 4 tys.zł

 

Powyższe zabezpieczenia zastosowane łącznie dadzą bardzo wysoki poziom zabezpieczeń. Można je stosować niezależnie lub łącznie.