Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia z elektronicznym systemem zabezpieczeń oraz specjalne wyposażenie dla kadry kierowniczej, zabezpieczające ich przed wypływem informacji biznesowych.

Urządzenie do wykrywania podsłuchów radiowych

Bezpieczna Zagłuszarka Telefonów Komórkowych

Aplikacja na telefon komórkowy PhoneCrypt