Szczegółowe zasady realizacji pomieszczenia z elektronicznym systemem zabezpieczeń