logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Filary bezpieczeństwa organizacji

Filary bezpieczeństwa Twojej organizacji

 

Trzy filary bezpieczeństwa organizacji:

 

1. Przed - zapobieganie i unikanie zagrożeń
Monitoring, analiza, ocena, rozwiązania prewencyjne

2. W trakcie – reagowanie i podejmowanie działań interwencyjnych oraz wykrywczych
Reakcja, realizacja,  ujawnienie, wykrycie

3. Po – wprowadzenie rozwiązań i działań naprawczych
Analiza post factum, strategie oraz procedury wprowadzające dodatkowe/nowe rozwiązania i działania